Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rovaniemen HAO 9.10.2000 00/0478/1

Ylimääräiset elantokustannukset - Tulonhankkimismeno - Erityinen työntekemispaikka - Varsinainen työpaikka - Tilapäinen työskentely - Erityisala

Taltio:00/0478/1
Diaarinumero:00518/00/1000
Antopäivä:9.10.2000
Luokitus:S:2.03.04 S:2.03.04.10.02 S:2.03.04.13

Työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana ollut A oli työskennellyt
sairaanhoitajana Norjassa ajalla 10.11.-31.12.1997
sairauslomasijaisena. A ja hänen perheensä olivat asuneet vakituisesti
X:n kunnassa, jonne A oli palannut sijaisuuden
päättymisen jälkeen.
Verotuksessa A:n tulosta oli vähennetty Norjassa työskentelystä
aiheutuneina lisääntyneinä elantokustannuksina 37 päivältä ulkomaan
verovapaata päivärahaa vastaavana määränä 13 505 markkaa
sekä majoittumiskuluina 2 588 markkaa eli kaikkiaan 16 093
markkaa.
Veroasiamies vaati tekemässään oikaisuvaatimuksessa, että tulonhankkimiskuluina
vähennetyt 16 093 markkaa palautetaan A:n
tuloon, koska terveydenhoitoala ei kuulunut niin sanottuihin
erityisaloihin ja koska A:n työskentely oli tapahtunut varsinaisella
työpaikalla. Mainittuja kustannuksia oli asiamiehen
mielestä pidettävä vähennyskelvottomina elantokustannuksina.
A totesi vastineessaan, ettei rakennusala nykyisin poikkea
terveydenhoitoalasta työsuhteiden lyhytkestoisuuden näkökulmasta.
Verovelvollisten oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen
kohteluun vedoten A vaati veroasiamiehen oikaisuvaatimuksen
hylkäämistä.
Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen oikaisuvaatimuksen
perustellen päätöstään sillä, että työskentely
Norjassa oli lyhytkestoinen ja lisääntyneiden elantokustannusten
määrä, jota veroasiamies ei ollut osoittanut liialliseksi,
oli arvioitu verohallituksen yhtenäistämisohjeen mukaisesti.
Veroasiamies haki muutosta hallinto-oikeudesta.
Hallinto-oikeus: A:n työskentely Norjassa on ollut luonteeltaan
lyhytaikaista ja tilapäistä. Tästä työskentelystä A:lle
on aiheutunut ylimääräisiä elanto- ja asumiskustannuksia yhteensä
16 093 markkaa, joilla on ollut selkeä yhteys tulonhankintaan.
Noita kustannuksia oli niin ollen pidettävä tuloverolain
29 §:n 1 momentissa tarkoitettuina tulon hankkimisesta
johtuneina menoina. Tähän nähden ja ottaen myös huomioon verovelvollisten
tasapuolisen kohtelun periaatteen, sillä seikalla
sinänsä ei ollut asiassa merkitystä, ettei A ollut työskennellyt
niin sanotulla erityisalalla tai ettei työskentely ollut
tapahtunut erityisellä työntekemispaikalla.
Verovuosi 1997
Vrt. KHO 18.12.1998 T 2864

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.