Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pohjois-Suomen HAO 18.03.2020 20/0099/1

Maankäyttö ja rakentaminen - Valitusoikeus - Tuulivoima - Poikkeaminen - Kaavamääräys - Oikeussuojan tarve

Taltio:20/0099/1
Diaarinumero:01589/19/4111, 01590/19/4111, 01591/19/4111, 01592/19/4111, 01593/19/4111, 01594/19/4111, 01595/19/4111 ja 01596/19/4111
Antopäivä:18.03.2020

Diaarinumero: 01589/19/4111, 01590/19/4111, 01591/19/4111, 01592/19/4111, 01593/19/4111, 01594/19/4111, 01595/19/4111 ja 01596/19/4111
Taltionumero: 20/0099/1
Antopäivä: 18.3.2020

Tekninen lupajaos oli hylännyt tuulivoimayhtiön hakemukset saada poiketa tuulivoimapuiston osayleiskaavan tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta, tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta merenpinnasta, tuulivoimapuiston kokonaistehoa ja tuulivoimaloille osayleiskaavassa osoitetun alueen rajaa koskevista kaavamääräyksistä. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta muutoksenhakijan valituksen kahdeksan tuulivoimalan rakentamista koskevista poikkeamispäätöksistä.

Asiassa oli hallinto-oikeudessa kysymys siitä, miten osayleiskaava-alueen maanomistajan, joka myös omisti osan tuulivoimaloiden rakennuspaikkoina käytettävistä maa-alueista, valitusoikeutta ja oikeussuojan tarvetta oli arvioitava tilanteessa, jossa kielteiset poikkeamispäätökset johtivat haetun rakentamisen epäämiseen alueella. Asiassa oli erityisesti arvioitavana, merkitsikö maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n sanamuoto sitä, että valitusoikeus kielteisestä poikkeamispäätöksestä olisi myös muilla kuin rakennushankkeeseen ryhtyvällä luvanhakijalla. Hallinto-oikeus totesi, ettei päätöksillä ole muutoksenhakijaan nähden sellaisia suoranaisia oikeudellisia vaikutuksia, joiden suojaamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:ssä tarkoitettu valitusoikeus oli säädetty. Haetun rakentamisen estyessä myöskään muutoksenhakijan oikeussuojan tarve ei puoltanut valitusoikeuden hyväksymistä, joten muutoksenhakijalla ei ollut mainitun 193 §:n sanamuodosta huolimatta asiassa valitusoikeutta.

Asiassa luvanhakijana ollut tuulivoimayhtiö ei ollut hakenut muutosta kielteisiin poikkeamispäätöksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 193 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 126 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Martti Raunio, Kaisa Hiltunen (t) ja Anni Kontturi.
Asian esittelijä Anni Kontturi.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.