Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pohjois-Karjalan LO 31.8.1995 542

Maatilatalouden tuloverotus - Metsätalouden puhdas tuotto - Metsätalouden veronhuojennukset - Ensiharvennusvähennys - Polttohake - Leppä

Taltio:542
Diaarinumero:380/1000/95
Antopäivä:31.8.1995
Luokitus:S:2.06.06.04

Kunta oli vastaanottanut verovelvolliselta ensiharvennushakkuusta
kertynyttä polttohakepuutavaraa 28 kuutiometriä,
josta 25 kuutiometriä oli leppää. Puutavara oli polttorankaa.
Lääninoikeus katsoi, ettei luovutettu puutavara täyttänyt
maatilatalouden tuloverolain 15 b §:n 3 momentin
4 kohdassa tarkoitettuja puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksia.
Näin ollen ensiharvennusvähennystä ei voitu myöntää.
Verovuosi 1993.
Äänestys 2 - 1.
Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että ottaen huomioon puulaji
ja se, että kysymyksessä oli polttoranka, jota oli
käytetty polttohakkeen raaka-aineena ja että se täytti
polttohakkeelle asetetut hinta- ja laatuvaatimukset, puutavaran
myynti täytti vähennykselle säädetyt edellytykset.
Esittelijän päätösehdotus oli, että koska leppää ei lueta
tuottoperusteisiin, verovelvolliselle ei myöskään voida
myöntää kyseisen puutavaraerän osalta ensiharvennusvähennystä.
Maatilatalouden tuloverolaki 15 b § 1 mom
Maatilatalouden tuloverolaki 15 b § 3 mom 4 k
Haettu muutosta.
KHO:n päätös A:27.3.1997 T:731 Ei muutosta.
Päätös on tallennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.