Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pohjois-Karjalan LO 30.5.1995 395

Eläkevakuutusmaksu - Metsätalouden puhdas tulo - Keskimääräinen vähennys - Kokonaistulo - Kuolinpesä

Taltio:395
Diaarinumero:90/1000/95
Antopäivä:30.5.1995
Luokitus:S:2.06.06 S:2.08.01.05

Verovelvollinen, jolla ei ollut verovuonna maatilataloudesta
verotettavaa tuloa, vaati vähennettäväksi kokonaistulostaan
maksamansa maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL)
mukaiset pakolliset eläkevakuutusmaksut. Verovelvollinen
oli osakkaana kuolinpesässä, jolle kuuluviin maatiloihin
eläkevakuutusmaksut perustuivat. Kuolinpesä ei ollut
harjoittanut verovuonna maataloutta, eikä sillä siten ollut
muuta kuin metsätalouden tuloa.
Maksuja ei voitu vähentää verovelvollisen kokonaistulosta
tulo- ja varallisuusverolain 98 §:n nojalla, koska nämä
maksut perustuivat kuolinpesälle kuuluviin maatiloihin,
joilla oli harjoitettu yksinomaan metsätaloutta. Pakolliset
MYEL-maksut oli kuolinpesän metsämaan osalta katsottava
otetun huomioon metsän tuoton arvioinnissa maatilatalouden
tuloverolain 11 §:n 5 kohdassa tarkoitetussa keskimääräisessä
vähennyksessä.
Äänestys 2-1
Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että vaikka valtakunnallisissa
ja kunnittaisissa metsään kohdistuvan pinta-alaverotuksen
yleisissä tuottoperusteissa ehkä olisikin otettu
huomioon muun ohessa pakollisen eläkevakuutusjärjestelmän
vaikutus eräänä osatekijänä, ei tuo yleisluontoinen huomioon
ottaminen merkitse sitä, että verovelvollisen yksittäinen
tosiasiallisesti verovuonna maksama tietynsuuruinen
vakuutusmaksu olisi täten vähennetty maksun suorittajan
toimitettavassa verotuksessa tulo- ja varallisuusverolain
98 §:n 3 momentin merkityksessä. Tämän vuoksi ja koska
verovelvollisen suorittamia eläkevakuutusmaksuja ei ollut
vähennetty maatilatalouden tuloverolain nojalla, verovelvollisella
oli oikeus vähentää nuo maksut tulostaan tuloja
varallisuusverolain 98 §:n 1 ja 3 momentin ja 113 §:n
3 momentin mukaan kokonaistulostaan.
Verovuosi 1990
TVL 98 § 1 mom
TVL 98 § 3 mom
TVL 111 § 2 mom
MaatVL 11 § 5 kohta
MaatVA 16 §
Ks. Lapin LO T:966 A:1.10.1992

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.