Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oulun LO 2.3.1999 85/I

Henkilökohtaisen tulon verotus - Velan koron vähennysoikeus - Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies - Yhtiöosuuden hankinta

Taltio:85/I
Diaarinumero:1014/1000/98
Antopäivä:2.3.1999
Luokitus:S:2.03 S:2.03.02 S:2.08.01.01 S:2.08.01.01.03.05

Onko kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä oikeutta
vähentää henkilökohtaisessa verotuksessaan korot
1) pankkilainasta, jossa velallisena on ollut kommandiittiyhtiö,
ja
2) pankkilainasta, jossa velallisena on ollut vastuunalainen yhtiömies,
ja jotka on maksettu kommandiittiyhtiön tililtä ja kirjattu
vastuunalaisen yhtiömiehen yksityisotoiksi.
A on rahoittanut kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen
yhtiöosuuden ostamisen osittain kommandiittiyhtiön nimiin
otetulla pankkilainalla ja osittain omiin nimiinsä ottamallaan
pankkilainalla. Lainojen korot on valituksenalaisina
verovuosina maksettu kommandiittiyhtiön tililtä ja kirjattu
vastuunalaisen yhtiömiehen yksityisotoiksi. Lainojen korkoja
ei ole vähennetty kommandiittiyhtiön mainittujen verovuosien
tuloslaskelmilla eikä lainoja ole kirjattu elinkeinotoiminnan
taseisiin. A on ollut valituksenalaisina verovuosina yhtiön
ainut vastuunalainen yhtiömies.
Kummankaan edellä mainitun velan korkoja ei ole hyväksytty
A:n tulojen vähennykseksi säännönmukaisissa verotuksissa.
Verotuksen oikaisulautakunta on hylännyt A:n verotuksistaan
tekemän oikaisuvaatimuksen.
Lääninoikeuden ratkaisu:
Kysymyksessä oleva kommandiittiyhtiö on oikeushenkilö, jolla
on oma oikeudellinen itsenäisyys yhtiömiehiinsä nähden. Tuloverotuksessa
yhtiö on laskentasubjekti, jolle vahvistettua
elinkeinotoiminnan tulosta ei ole jaettu kokonaan vastuunalaisen
yhtiömiehen tulona verotettavaksi, vaan osa siitä on
jaettu kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen tulona verotettavaksi.
Nämä seikat huomioon ottaen lääninoikeus katsoi,
ettei korkoja, jotka kommandiittiyhtiö on nimissään olevasta
velasta maksanut, voida pitää A:n velan korkoina eivätkä ne
siten ole tuloverolain 58 §:n 1 momentin nojalla A:n verotuksissa
hänen tuloistaan vähennyskelpoisia tulonhankkimisvelan
korkoja. Kun korkojen vähennysoikeuden yleisistä edellytyksistä
on säädetty mainitussa lainkohdassa ja kun lain esitöistä
ei ilmene, että saman pykälän 6 momentissa olisi ollut tarkoitus
säätää yhtiöosuuden hankintaan käytetyn velan korkojen
poikkeuksellisen vähentämistavan lisäksi tuollaisen velan
vähennysoikeuden edellytyksistä 1 momentissa säädetystä
poiketen, elinkeinoyhtymän yhtiömiehellä ei voida pelkästään
sanotun 6 momentin sanamuodon perusteella katsoa olevan oikeutta
vähentää yhtiön nimissä olevan velan korkoja. Tältä
osalta lääninoikeus hylkäsi A:n valituksen. Sen sijaan A:n
omiin nimiinsä ottaman velan korkojen lääninoikeus katsoi
olevan hänen tuloistaan vähennyskelpoisia korkomenoja.
Verovuosi 1995. Verovuosi 1996.
TuloveroL 16 § 1 mom
TuloveroL 58 § 1 mom
TuloveroL 58 § 6 mom
Vrt. Kuopion LO T:759, A:8.7.1997 (atk)
Ks. KHO:1990-B-549

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.