Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oulun LO 19.5.1998 168/I

Henkilökohtaisen tulon verotus - Matkakustannukset - Kansaneläkelaitoksen järjestämä kuntoutus - Kuntoutusraha - Opiskelija - Elantomeno

Taltio:168/I
Diaarinumero:986/1000/97
Antopäivä:19.5.1998
Luokitus:S:2.03.04.10.01 S:2.03.04.12 S:2.03.04.13

Verovelvollinen oli opiskellut verovuonna noin viiden kuukauden
ajan. Kansaneläkelaitos oli maksanut hänelle opiskeluajalta
veronalaista kuntoutusrahaa ja -avustusta yhteensä
19 102 markkaa. Oikeuskysymyksenä oli, ovatko verovelvolliselle
asunnon ja opiskelupaikan välisistä päivittäisistä
matkoista aiheutuneet kustannukset tulon hankkimisesta johtuneita
menoja.
Verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt verovelvollisen
oikaisuvaatimuksen asunnon ja opiskelupaikan välisistä matkoista
aiheutuneiden kustannusten vähentämisestä tulon hankkimisesta
johtuneina menoina.
Lääninoikeus katsoi, että verovelvollisella oli oikeus vähentää
mainituista matkoista hänelle aiheutuneet kustannukset
tulostaan tulon hankkimisesta johtuneina menoina tuloverolain
93 §:ssä säädetyin rajoituksin. Asia palautettiin verovirastolle
uudelleen käsiteltäväksi.
Verovuosi 1995.
Täysistunto. Äänestys 7-2.
Eri mieltä olleet jäsenet katsoivat, että verovelvollisen,
joka oli aiemmalta ammatiltaan ompelija, opiskelua artesaaniksi
ei voida pitää hänellä ennestään olleen ammattitaidon
ylläpitämiseen tai täydentämiseen tähdänneenä opiskeluna.
Tähän nähden ja kun kuntoutusraha ei ole työllisyysperusteinen
etuus, verovelvolliselle kodin ja koulutuspaikan välisistä
matkoista aiheutuneita kustannuksia oli pidettävä verotuksessa
vähennyskelvottomina elantomenoina siitä huolimatta,
että hänen koulutusajalta saamansa kuntoutusraha oli hänen
veronalaista tuloaan.
TuloveroL 29 § 1 mom
TuloveroL 93 §
KuntoutusrahaL 1 §
KuntoutusrahaL 2 §
L kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta -
2 § 1 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.