Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oulun LO 22.10.1997 534/II

Henkilökohtaisen tulon verotus - Oikea verovelvollinen - Kuolinpesän vai osakkaan tuloa - Omaisuuden ositus - Osinkotulo

Taltio:534/II
Diaarinumero:1092/1000/96
Antopäivä:22.10.1997
Luokitus:S:2.01.01.03.02

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko vuonna 1985 kuolleen A:n
kuolinpesään kuuluneiden osakkeiden perusteella maksetuista
osingoista verotettava perintökaaren 3 luvun 1 a §:n 1 momentin
säännös huomioon ottaen leskeä vai olivatko osingot kuolinpesän
tuloa.
A:n jälkeen laaditun perukirjan mukaan A oli omistanut 45
kappaletta ja hänen puolisonsa B samoin 45 kappaletta X Oy:n
osakkeita. X Oy oli jakanut vuonna 1991 osinkoa. Verotusta
toimitettaessa mainittujen osakkeiden perusteella maksetut
osingot oli luettu kokonaisuudessaan B:n tuloksi, koska perintökaaren
3 luvun 1 a §:n 1 momentin mukaan eloonjäänyt
puoliso saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana
hallinnassaan, jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai
perittävän tekemästä testamentista muuta johdu, ja tällöin
leskellä on hallinnan ohella oikeus saada kuolleen puolison
jäämistön tuotto itselleen.
Edellä mainittu lesken hallintaoikeus edellyttää kuitenkin
perittävän jäämistön selvittämistä eli puolisoiden omaisuuden
osituksen tai erottelun toimittamista. Ositukseen tai erotteluun
saakka perittävän omaisuus on avioliittolain 86 §:n nojalla
osakkaitten yhteishallinnossa. Tämän vuoksi ja kun A:n
ja B:n omaisuuden ositus oli toimitettu vasta A:n jälkeen
toimitetun perinnönjaon yhteydessä 1.9.1993, lääninoikeus
katsoi, että A:n nimissä olleiden hänen kuolinpesäänsä kuuluneiden
osakkeiden perusteella vuonna 1991 maksetut osinkotulot
olivat A:n kuolinpesän tuloja eivätkä B:n tuloja. Sen sijaan
B:n nimissä olleille A:n jälkeen laaditussa perukirjassa
mainituille osakkeille vuonna 1991 maksetut osingot olivat
B:n tuloa. Verovuosi 1991.
TVL 43 § (1240/88)
PK 3 luku 1 a §
PK 18 luku 1 §
PK 18 luku 2 §
AL 86 §
Aarnio-Kangas: Suomen jäämistöoikeus I (1991) s. 234-236.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.