Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oulun LO 17.3.1994 259/I

Yksityinen tie - Valtionavustus - Kunnossapitoavustus - Asutuksen pääsytie - Tieliittymä

Taltio:259/I
Diaarinumero:1552/3100/93
Antopäivä:17.3.1994
Luokitus:S:1.06.05.05.03

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voidaanko kantatien ja yksityistien
risteyksessä olevia taloja, joihin kulku tapahtuu
sanotun yksityistien kautta, pitää sellaisena asutuksena,
jota yksityisistä teistä annetun lain 93 §:ssä ja asetuksen
13 §:ssä tarkoitetaan.
Yksityistien vaikutuspiirissä olevista neljästä pysyvästi
asutusta taloudesta kaksi sijaitsee välittömästi kantatien
ja sanotun yksityistien risteyksessä. Toisen talouden yhteydessä
toimii kauppa, jonne pääsee myös yleiseltä tieltä.
Tiepiiri on hylännyt tiekunnan hakemuksen valtionavustuksen
saamiseksi, koska tiellä ei ole paikkakunnalla huomattavaa
liikenteellistä merkitystä eikä tie ole vähintään kolmen
pysyvästi ympärivuotisesti asutun talouden pääsytie. Tiekunta
on valituksessaan katsonut, että tien vaikutusalueella
on neljä pysyvästi asuttua taloutta, jotka käyttävät tietä
pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalta.
Lääninoikeus katsoi, ettei välittömästi kantatien varressa
sijaitsevilta tiloilta tapahtuva liikenne paikalliseen hallinto-
tai palvelukeskukseen edellyttänyt yksityistien käyttämistä
muutoin kuin tilojen ja sanotun tien yhteisen tieliittymän
tavoin. Noiden tilojen osalta kysymyksessä ei siten
ollut sellainen asutuksen pääsytie, jota edellä mainituissa
lain- ja asetuksenkohdissa tarkoitetaan. Muut kaksi
tilaa eivät muodostaneet sanotuissa säännöksissä tarkoitettua
asutusta. Valtionavustuksen myöntämiseen ei siten ollut
edellytyksiä.
L yksityisistä teistä 93 §
A yksityisistä teistä 13 §
A yksityisistä teistä 17 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.