Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oulun HAO 29.10.2007 07/0503/1

Ennakkoperintä - Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Hoiva- ja hoitotyö

Taltio:07/0503/1
Diaarinumero:00416/07/8109
Antopäivä:29.10.2007
Luokitus:--

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko ennakonpidätysprosenttia laskettaessa otettava huomioon kotitalousvähennys, kun verovelvollinen on suorittanut maksun yksityisessä hoivakodissa saamastaan hoivasta ja hoidosta palvelun kustannuksista pääosin vastanneelle maakunta-kuntayhtymälle, eikä suoraan hoivakodille.

A oli tehnyt yksityistä hoivakotitoimintaa harjoittavan osakeyhtiön kanssa sopimuksen asumis- ja hoivapalvelusta 15.11.2005 alkaen. Sopimuksen mukaan hän oli maksanut hoivakodille vuokraa 302,08 euroa ja elinkustannuksista 472,60 euroa kuukaudessa sekä hoivamaksuna 74,50 euroa vuorokaudelta. Hoivamaksu oli sisältänyt perushoidon, avustamisen, hoivan ja ympärivuorokautisen valvonnan, jalkahoidon, siivouksen ja puhtaanapidon. A:n ennakonpidätysprosenttia verovuodelta 2006 laskettaessa oli otettu huomioon kotitalousvähennys.

Maakunta-kuntayhtymä oli vuodesta 2007 alkaen ostanut A:n hoivapalvelun mainitulta osakeyhtiöltä ja vastannut pääosin palvelun kustannuksista. A:n valitukseen liitetyistä maaliskuuta 2007 koskevista laskuista kävi ilmi, että hän itse oli suorittanut maakunta-kuntayhtymälle vaatehuollosta, jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta sekä siivouksesta 786,20 euroa. Vuokran ja elinkustannusten korvauksen hän oli suorittanut suoraan osakeyhtiölle. Esitetyn selvityksen perusteella maakunta-kuntayhtymän laskuttamien palvelujen osalta kysymys ei ollut tuloverolain 127 a §:n 2 momentissa tarkoitetuista terveyden- tai sairaudenhoitopalveluista. A:n hallinto-oikeudelle esittämän lisäselvityksen mukaan hän ei ollut saanut hoitoa varten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteliä eikä asiakirjoista käynyt ilmi, että hänelle olisi myönnetty muutakaan tuloverolain 127 a §:n 3 momentissa tarkoitettua tukea.

Hallinto-oikeus katsoi, että näissä olosuhteissa asiassa kokonaisuutena oli, lukuunottamatta sinänsä vähäisenä pidettävää jalkahoidon korvauksen osuutta, tosiasiallisesti kysymys A:n osakeyhtiölle sen suorittamasta tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä maksamasta korvauksesta, vaikka hän noudatetun maksukäytännön mukaisesti suoritti maksun näistä palveluista maakunta-kuntayhtymälle eikä suoraan osakeyhtiölle. Maakunta-kuntayhtymä ei toiminut tässä tapauksessa palvelun tuottajana, eikä sillä seikalla, oliko kuntayhtymä merkitty ennakkoperintärekisteriin tai harjoittiko se tuloveronalaista toimintaa, siten ollut asian lopputuloksen suhteen merkitystä.

Kotitalousvähennys 2 300 euroa oli otettava huomioon A:n ennakonpidätysprosenttia verovuodelle 2007 laskettaessa.

Tuloverolaki 127 a § 1, 2 ja 3 mom sekä 127 b § 2 k
Ennakkoperintälaki 18 § 1 mom

KHO:n päätös 8.2.2008 taltionumero 206. Ei valituslupaa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.