Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oulun HAO 12.9.2007 07/0414/1

Asiakasmaksu - Laitoshoito - Hoitomaksun suuruus - Ulosmittaus - Velkaantuminen

Taltio:07/0414/1
Diaarinumero:00677/06/6114
Antopäivä:12.9.2007
Luokitus:--

Oikeuskysymyksenä asiassa oli erityisesti se, onko pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön hoitomaksu määrättävä sen suuruiseksi, että hoitomaksun suorittamisen ja ulosmittaukseen menevän määrän jälkeen henkilön käyttöön jää tosiasiallisesti vähintään 80 euroa kuukaudessa.

A oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Ulosottoviranomaisen määräyksestä hänen eläkkeestään pidätettiin 248,59 euroa kuukaudessa. Hoitomaksua määrättäessä A:n tuloina oli otettu huomioon eläketulot ja kiinteistötulot, yhteensä 1 149,91 euroa. Tuloista oli vähennetty asunnon menot ja eräitä muita menoja, yhteensä 264,86 euroa. Kuntayhtymän alaisen viranhaltijan päätökseen sisältyneen laskelman mukaan tulot olivat 885,05 euroa menoja suuremmat. Kun mainitusta erotuksesta oli vähennytty 20 prosentin suuruinen käyttövara 177,01 euroa, A:n hoitomaksu oli määrätty 708,04 euroksi kuukaudessa. Mainitussa laskelmassa ei ollut otettu menona huomioon kuukausittain ulosmittaukseen menevää määrää, vaan eläkkeistä oli vähennetty vain ennakonpidätys.

A oli valituksessaan vaatinut, että hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon eläkkeen ulosmittaus ja todennut, että käyttövaran on oltava todellista eikä laskennallista. A:n laskelman mukaan hänen menonsa olivat tuloja suuremmat eikä käyttövaraa jäänyt ollenkaan.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävää maksua määrättäessä hänen tulonsa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 b:n 1 momentin mukaan sen suuruisena kuin ne ovat ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen. Näin ollen myös ulosmittauksin tulosta pidätettävä osa on lähtökohtaisesti otettava tulona huomioon. Ulosmittaukseen menevä erä ei ole myöskään sellainen mainitun lain 10 c §:ssä tarkoitettu meno, joka voitaisiin vähentää kuukausituloista ennen maksun määräämistä. Puheena olevan lain 7 c §:n 1 momentin mukaan maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 80 euroa. Kun maksu saman lainkohdan mukaan määräytyy maksukyvyn mukaan, hallinto-oikeus katsoi, että hoitomaksu oli määrättävä siten, että A:n henkilökohtaiseen käyttöön tosiasiallisesti jää vähintään 80 euroa ilman, että siitä aiheutuu hänelle lisävelkaantumista. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että viranhaltijan päätös, jonka mukaan A:n käyttövara oli ollut 177,01 euroa kuukaudessa, mutta samalla hänelle oli muodostunut hoitomaksusta kuukausittain 248,59 euron suuruinen velka kuntayhtymälle, oli lainvastainen. Kun otettiin huomioon A:n tosiasialliset tulot ennakonpidätyksen ja ulosmittauksen jälkeen sekä hänen muut menonsa samoin kuin se, että vähimmäiskäyttövaran on oltava 80 euroa, hoitomaksua ei voitu määrätä 556,46 euroa suuremmaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 7 c § 1 mom, 10 b §:n 1 mom ja 10 c §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.