Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oulun HAO 14.6.2007 07/0265/2

Varainsiirtovero - Ensiasunto - Asuinrakennuksen hankinta - Vuokra-alueen lunastaminen - Ensiasunnon hankintakokonaisuus

Taltio:07/0265/2
Diaarinumero:00606/05/8504
Antopäivä:14.6.2007
Luokitus:--

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, muodostivatko rakennuksen ja kiinteistön hankinnat asiallisesti ja ajallisesti ensiasunnon hankintakokonaisuuden, kun verovelvolliset rakensivat kaupungilta vuokraamalleen tontille asuinrakennuksen, ryhtyivät käyttämään rakennusta omana vakituisena asuntonaan ja lunastivat vuokra-alueen omakseen.

A ja B olivat 26.3.2002 tehneet kaupungin kanssa sopimuksen tontin vuokraamisesta 31.12.2050 saakka. Sopimuksen mukaan vuokra-alueelle oli rakennettava uudisrakennus. Tontille rakennettiin talo, jonka A ja B ovat ottivat vakituisena asuntona käyttöön joulukuussa 2002. A ja B ostivat 15.2.2005 allekirjoitetulla kauppakirjalla kysymyksessä olevan tontin kaupungilta 22 214,40 euron kauppahinnalla.

Hallinto-oikeus hyväksyen valituksen kumosi veroviraston päätöksen ja poisti A:lle ja B:lle määrätyt varainsiirtoverot. Hallinto-oikeus totesi, että A ja B eivät ole aikaisemmin omistaneet vähintään puolta muusta kuin kysymyksessä olevasta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon, että A ja B ovat vuokrasopimuksen nojalla hallinnassaan olleelle kiinteistölle vuokrasopimuksessa edellytetyin tavoin ensin rakentaneet asuinrakennuksen, jota he ovat ryhtyneet käyttämään omana vakituisena asuntonaan, ja ovat rakennuksen ollessa vielä keskeneräinen myöhemmin hankkineet kiinteistön omistukseensa, on rakennuksen ja kiinteistön hankintojen katsottava asiallisesti muodostavan sellaisen ensiasunnon hankintakokonaisuuden, että varainsiirtoverolain 11 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Se, että kiinteistö on ostettu kaupungilta runsaat kaksi vuotta asuinrakennuksen käyttöönoton jälkeen, ei ole näissä oloissa ajallisesti esteenä katsoa hankintaa ensiasunnon hankintakokonaisuudeksi.

Varainsiirtoverolaki 11 § 1 ja 2 mom

Asia on ratkaistu hallinto-oikeuden vahvennetussa istunnossa.
Äänestys 3-3 puheenjohtajan äänen ratkaistessa ja esittelijän eriävä mielipide

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.