Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Lapin LO 22.10.1998 618

Henkilökohtaisen tulon verotus - Työllistämistuki - Pinta-alaperusteinen metsäverotus - Rantakaavoitus - Palkan vähennyskelpoisuus

Taltio:618
Diaarinumero:28/1000/98
Antopäivä:22.10.1998
Luokitus:S:2.03.01.01.01 S:2.06.06.02.02

Onko työvoimatoimiston myöntämä työllistämistuki veronalaista
tuloa. Onko saadulla tuella työllistetylle metsurille maksettu
palkka verotuksessa vähennyskelpoinen meno.
A on aloittanut rantakaavan toteuttamiseen liittyvät työt X:n
kunnassa sijaitsevalla tilalla. Ympäristökeskus on 11.7.1995
hyväksynyt A:n kaavoitettavan alueen määräämistä koskevan hakemuksen.
Verovuonna 1995 on rantakaavaan liittyvinä töinä
suoritettu kaavan pohjakartan laatimista varten linjojen raivausta,
kiintopisteiden ja nurkkapaalujen rakentamista, rantojen
raivausta, vanhojen latojen purkua sekä siltojen tekoa.
Alueelle on myös istutettu puustoa. Tilalta on myyty puutavaraa
84.204 markan arvosta. Mainittuja töitä varten A on palkannut
työvoimaa. Työvoimatoimisto on myöntänyt kysymyksessä
olevaa tarkoitusta varten työllistämistukea.
Siltä osin kuin työllistämistukea on saatu rantakaavan toteuttamiseen
liittyviin töihin, työllistämistukea ei näissä
oloissa voida katsoa käytetyn A:n elinkeinotoiminnassa, maataloudessa
tai metsätaloudessa. Tuki on tältä osin tuloverolain
143 §:n 7 momentin nojalla verosta vapaata. Siltä osin
kuin tuki ei ole kattanut A:lle kaavoituksesta aiheutuneita
työkustannuksia, ovat vaatimuksessa tarkoitetut menot vähennettävissä
vasta tonttien mahdollisten luovutusten tuottamista
kauppahinnoista luovutusvoittoverotuksen yhteydessä. Vaatimus
on siis tältä osin ennenaikainen.
Esitetyn selvityksen mukaan A on käyttänyt saamaansa työllistämistukea
osittain myös metsätalouden tarpeisiin. Tältä osin
kysymyksessä oleva tuki ei mesätaloudessa käytettynä ole verovapaata
tuloa, eikä A:lla, kun hän oli valinnut pinta-alaperusteisen
metsäverotusjärjestelmän, ole oikeutta erikseen
vähentää metsurille maksamiaan palkkoja. Verovuosi 1995.
Tuloverolaki 143 § 7 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.