Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Lapin LO 5.5.1997 250

Henkilökohtaisen tulon verotus - Vastikkeetta saatu omaisuus - Luovutusvoitto - Hankintameno - Verotusarvo

Taltio:250
Diaarinumero:156 1000 97
Antopäivä:5.5.1997
Luokitus:S:2.03.03.19 S:2.10.05.01 S:2.19.09.02.04

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, mikä vaikutus lesken hallintaoikeuden
arvolla oli verotettavan luovutusvoiton määrää
vahvistettaessa.
Tuloverolain 47 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan vastikkeetta
saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö-
ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Perintö- ja
lahjaverolain 9 §:n 1 momentin mukaan perintöveron perusteeksi
pannaan se arvo, mikä omaisuudella oli perintöverotuksen
alkaessa. Omaisuus arvostetaan tällöin varallisuusverolain
mukaisin laskentaperiaattein. Sanottu arvo on siten tuloverolain
47 §:n 1 momentissa tarkoitettu verotusarvo.
Perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 2 ja 3 momenteissa luetellaan
eräitä eriä, jotka saadaan perintöverotusta toimitettaessa
lukea perinnön arvon vähennyseriksi. Perinnön arvosta saadaan
muun ohella vähentää perinnönjättäjän puolison saaman perintökaaren
3 luvun 1 a §:ssä tarkoitetun hallintaoikeuden arvo.
Koska tämä on perintöverotukseen liittyvä erillinen vähennyserä,
lääninoikeus katsoi, että sen määrällä ei voida pienentää
hankintamenon määrää verotettavaa luovutusvoittoa vahvistettaessa.
Verovuosi_1994.
KHO:n päätös T:1223; A:29.6.1998. Ei valituslupaa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.