Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kymen LO 17.6.1993 578/II

Asumistuki - Päätöksen oikeusvoima - Tutkimatta jättäminen - Prosessilain ajallinen ulottuvuus

Taltio:578/II
Diaarinumero:1481/3500/92
Antopäivä:17.6.1993
Luokitus:S:1.07.04.04 S:1.09.05.13 S:1.09.08.04 S:1.09.09.02

Asumistukea oli maksettu A:lle oikeudettomasti ajalta
1.4.- 31.7.1985 yhteensä 2.476 markkaa. Kunnan haettua
lääninoikeudelta tuen takaisinmaksuun velvoittavaa päätöstä
lääninoikeus oli päätöksellään 7.10.1986 sillä kertaa hylännyt
sekä kunnan hakemuksen että A:n asumistuen perimättä jättämistä
koskevan hakemuksen.
Kun lääninoikeus oli sillä kertaa hylännyt kunnan hakemuksen,
ei A:n muuttuneiden olosuhteiden vuoksi kunnan uudelleen
10.12.1992 lääninoikeudessa vireillepanemaan hakemukseen ollut
sovellettava asumistukilain 19 §:n 4 momentissa (1079/89)
tarkoitettua 3 vuoden määräaikaa. A:n taloudelliset olot
huomioon ottaen lääninoikeus hylkäsi asumistuen perimättä
jättämistä koskevan hakemuksen.
Äänestys 2-1.
Eri mieltä ollut lääninoikeuden jäsen katsoi, ettei lääninoikeuden
7.10.1986 tekemä päätös pidentänyt asumistukilaissa
säädettyä takaisinvaatimisaikaa ja hylkäsi hakemuksen sillä
perusteella, ettei tuen saajaa enää voitu velvoittaa suorittamaan
liikaa maksettua tukea takaisin.
Asumistukilaki 19 § 3 mom
Asumistukilaki 19 § 5 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.