Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion LO 10.6.1999 499

Osakeyhtiö - Liikeosakkeen verotusarvo - Yrityssaneeraus

Taltio:499
Diaarinumero:142/1000/98
Antopäivä:10.6.1999
Luokitus:S:2.10.05 S:2.10.05.07.02

Oikeuskysymyksenä asiassa oli varallisuusverolain 27 §:n
3 momentin soveltaminen osakkeen verotusarvoa laskettaessa,
kun osakkeen verotusarvo oli edellisenä vuonna vahvistettu
nollaksi markaksi. Ratkaistavana oli myös, oliko yhtiön nettovarallisuuteen
perustuvaa matemaattista arvoa pidettävä
osakkeen verotusarvona yrityssaneerauksen vaikutuksista huolimatta.
Käräjäoikeus oli 4.7.1994 päättänyt aloittaa osakeyhtiön
yrityssaneerauksen ja oli 6.9.1995 vahvistanut maksuohjelman,
jossa yhtiön velkoja oli leikattu 24.292.829 markkaa.
Tilikaudella 1.5.1994-31.10.1995 liikevaihto oli 69.151.181
markkaa ja elinkeinotoiminnan tulos 1.604.517 markkaa. Tuolla
tilikaudella liikevaihto oli yli kaksinkertaistunut kahteen
edelliseen vuoden pituiseen tilikauteen verrattuna ja
yli kolminkertaistunut vuonna 1992 päättyneeseen samoin vuoden
pituiseen tilikauteen verrattuna.
Yhtiön osakkeen verotusarvo oli verovuonna 1995 vahvistettu
nollaksi markaksi. Yhtiön nettovarallisuus taseeseen
31.10.1995 perustuen oli 281.039 markkaa. Kun ulkona
olevien osakkeiden lukumäärä oli 253, yhtiö ilmoitti
osakkeen matemaattiseksi arvoksi osingon tuloverotusta
varten 1.110 markkaa.
Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi yhtiön oikaisuvaatimuksen,
jossa yhtiö oli vaatinut osakkeen verotusarvon
vahvistamista nollaksi markaksi myös verovuonna 1996.
Lääninoikeus katsoi, että osakkeen verotusarvon määrityksessä
verovuodelle 1996 ei voitu soveltaa varallisuusverolain
27 §:n 3 momentin säännöstä korkeintaan 50
prosentin korotuksesta edelliseen vuoteen verrattuna,
koska verotusarvo verovuonna 1995 oli nolla. Lainsäätäjä
ei ole voinut tarkoittaa, että verotusarvo pysyisi
tällaisessa tapauksessa aina nollana.
Huomioon ottaen yhtiön tilikauden 1.5.1994-31.10.1995
tulos ja liikevaihdon kehitys verovuodesta 1992 lähtien
yhtiön osakkeilla oli katsottava olleen huomattavaa odotusarvoa
verovuonna 1996. Tämän vuoksi, huolimatta varojenjakokiellosta
ja yrityssaneerauksen vaikutuksesta
osakkeiden vaihdantaan, osakkeelle verovuoden 1996 verotuksessa
vahvistettua matemaattista arvoa ja verotusarvoa,
1.110 markkaa, ei voitu pitää varallisuusverolain 27 §:n
5 momentissa tarkoitettua todennnäköistä luovutushintaa
suurempana.
Verovuosi_1996
Äänestys 2-1
VarallisuusveroL_12_§_1_mom VarallisuusveroL_13_§
VarallisuusveroL_27_§ Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon
perusteista 29.12.1994/1539
KHO:n ps. 929, 19.5.2000. Osittain muutettu.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.