Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion LO 10.6.1999 494

Palkansaaja - Lähdevero - Ulkomailta tuleva - Ulkomainen - Palkanmaksaja

Taltio:494
Diaarinumero:914/1000/98
Antopäivä:10.6.1999
Luokitus:S:2.01.02.01.01 S:2.01.02.01.01.03 S:2.01.02.02.03

Voidaanko ulkomaisen yhtiön A ulkomailta suomalaisen yhtiön
B palvelukseen Suomeen tulleelle työntekijälle C maksamaan
palkkaan soveltaa ulkomailta tulevan palkansaajan
lähdeverosta annettua lakia (18.12.1995/1551).
Kaikki asianosaiset olivat yksimielisiä siitä, että ulkomailta
Suomeen tulleen palkansaajan osalta täyttyivät
edellä mainitussa laissa sen soveltamiselle säädetyt edellytykset
työntekijän ja palkan määrän osalta. Riita oli
ainoastaan siitä, voidaanko lakia soveltaa, kun palkanmaksun
suoritti ulkomainen yhtiö A. Luontoisedut palkansaajalle
antoi suomalainen yhtiö B, jolta jälkikäteen velottiin myös
maksetut palkat.
Sekä verotuksessa että oikaisulautakunnassa katsottiin,
että palkkatuloa ei voitu pitää mainitussa laissa tarkoitettuna
palkkatulona, koska palkan maksoi ulkomainen yhtiö
A. Tulo verotettiin tuloverolain säännösten mukaisesti.
Lääninoikeus määräsi, että palkkatuloon oli sovellettava
ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettua lakia.
Oikaisulautakunnan päätös ja verotus kumottiin ja
asia palautettiin verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.
Päätöksen perusteluissa lääninoikeus totesi mm. että sillä
seikalla, että palkanmaksaja ei ollut velvollinen perimään
maksamastaan palkasta lähdeveroa, ei ollut merkitystä
asiassa, vaan asiaa oli tarkasteltava palkansaajan kannal-
ta.
Verovuosi 1996
TuloveroL 10 § 4 kohta
Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki 1 §
Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki 2 §
Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki 3 §
Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki 8 §
Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki 9 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.