Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion LO 27.4.1999 337

Henkilökohtaisten tulojen veronalaisuus - Ateriakorvaus - Varsinainen työpaikka - Työnantajan komennus - Tavanomainen ruokailupaikka

Taltio:337
Diaarinumero:932/1000/98
Antopäivä:27.4.1999
Luokitus:S:2.03.03.01.03.01 S:

Oikeuskysymyksenä asiassa oli ateriakorvausten verovapauden
edellytykset.
A on toiminut verovuonna X Ky:n palveluksessa sähköasentajana.
Hänelle on maksettu ateriakorvausta 27,35 markkaa
päivää kohti 129 päivältä, yhteensä 3.528,15 markkaa. A:n
antaman selvityksen mukaan hänen varsinainen työpaikkansa
on ollut yhtiön toimitilat, josta työmääräykset on annettu.
Sekä työnantajan X Ky:n että A:n antaman selvityksen mukaan
A:n työkohteet ovat kyseisinä päivinä olleet 0,5-40 kilometrin
etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta. A on ilmoittanut,
ettei työnantaja ollut komentanut häntä ruokatunnin ajaksi
X Ky:n toimitiloihin, joissa oli hänen tavanomainen ruokailupaikkansa,
vaan hän oli ruokaillut päivittäin työkohteissaan.
A ei ollut saanut kyseisiltä päiviltä päivärahaa.
Verotuksen oikaisulautakunta A:n oikaisuvaatimuksen enemmälti
hyläten alensi jälkiverotuksin tuloon lisättyjen ateriakorvausten
määrää 529 markalla. Oikaisulautakunta katsoi, että
A:lla oli muilta osin ollut mahdollisuus ruokailla tavanomaisella
ruokailupaikallaan, ottaen huomioon, että A:n työkohteet
olivat suurimmaksi osaksi hänen kotipaikkakunnallaan,
sekä saatu selvitys A:n työkohteiden etäisyyksistä hänen tavanomaisesta
ruokailupaikastaan.
Lääninoikeus katsoi, että A:lle maksetut ateriakorvaukset
eivät olleet hänen veronalaista tuloaan. X Ky:n toimitiloja
oli pidettävä verohallituksen päätöksessä tarkoitettuna A:n
varsinaisena työpaikkana eikä A:n työ siten ole ollut
mainitun päätöksen 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua työtä.
Verohallituksen päätöksen 13 §:n mukaan ateriakorvausten
maksamisen edellytyksenä on, ettei työmatkasta suoriteta
päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta
ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella
ruokailupaikallaan. Kun A:lle ei ollut maksettu päivärahaa
eikä työnantaja ollut komentanut häntä ruokailutauon ajaksi
yhtiön toimitiloihin, hänellä ei ole ollut työn vuoksi myöskään
mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella
ruokailupaikallaan.
Verovuosi 1992
Äänestys 2-1
Verohallituksen päätös (1991/1659) 3 § 3 mom Verohallituksen päätös (1991/1659) 4 §
Verohallituksen päätös (1991/1659) 13 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.