Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion LO 13.11.1997 1258

Kunnallisasia - Julkinen hankinta - Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu - Halvimman tarjouksen syrjäyttäminen

Taltio:1258
Diaarinumero:807/2200/96
Antopäivä:13.11.1997
Luokitus:S:1.06.02.04.04

Oliko menettely urakkatarjouskilpailussa julkisista hankinnoista
annetun lain mukainen, kun kunta oli valinnut
tarjouksista kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella
muun kuin halvimman tarjouksen.
Kunta ei ole tarjouspyynnössään ilmoittanut suorittavansa
valintaa kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon
perusteella. Kunnanhallitus on valituksenalaisessa
oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä ilmoittanut
tehneensä valinnan sillä perusteella, että valittu tarjous
oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Asiaa käsiteltäessä
on ollut liitteenä urakkatarjousten yhteenveto,
jossa saatuja tarjouksia on vertailtu. Lääninoikeudelle
antamassaan vastineessa kunta on ilmoittanut valinneensa
kokonaistaloudellisti edullisimman tarjouksen työllisyys- ja
taloudellisuus näkökohdat huomioon ottaen.
Lapinlahden kunnan ympäristö- ja rakennusosasto on pyytänyt
urakkatarjouksia Haminanmäen ylävesisäiliön rakentamisesta
pyynnön oheen liitettyjen urakkalaskenta-asiakirjojen
mukaisesti. Urakkaohjelman mukaan rakennuttaja on
pidättänyt itselleen oikeuden saapuneiden tarjousten vapaaseen
vertailuun. Urakkaohjelmassa on myös ollut työttömänä
olevien työnhakijoiden käyttöä koskevat ehdot.
Kysymyksessä olevien suuruusluokaltaan jonkin verran yli
viiden miljoonan markan tarjousten ero on 36 000 markkaa.
Prosentteina laskien ero on 0,67 %.
Käytännössä tarjoukset ovat samanarvoisia. Asiassa ei ole
käynyt ilmi seikkoja, joiden nojalla olisi katsottava, että
päätöstä tehtäessä olisi rikottu julkisista hankinnoista
annetun lain 1 §:n 1 momentissa ilmaistua lain tarkoitusta,
joka on tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja
syrjimättömän kohtelun turvaaminen. Näissä oloissa lääninoikeus
katsoi, että kunnalla on ollut oikeus valita
kahdesta samanarvoisesta tarjouksesta hyväksymänsä tarjous.
Päätös, jolla kunta on hyväksynyt kyseisen tarjouksen,
ei siten loukkaa valittajan oikeutta. Se ei
ole myöskään syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ei
ole mennyt viranomaisen toimivaltaa ulommaksi eikä ole muutoinkaan
lainvastainen. Myös kunnanhallituksen päätöksestä
tehty oikaisuvaatimus on voitu hylätä.
Lääninoikeus hylkää valituksen.
Laki julkisista hankinnoista 1 §
Laki julkisista hankinnoista 7 §
KuntaL 90 §
HallintomenettelyL 24 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.