Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion LO 4.9.1997 935

Kunnallisverotus - Sivulahja - Avioliitonomaiset olosuhteet - Yhteinen lapsi

Taltio:935
Diaarinumero:656/1000/97
Antopäivä:4.9.1997
Luokitus:S:2.03.03.11

Onko sivulahja kunnallisverotuksessa veronalaista tuloa,
kun lahja on saatu henkilöltä, jonka kanssa lahjansaaja
on verovuonna elänyt jatkuvasti avioliitonomaisissa
olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta
ja jonka kanssa lahjansaajalla on yhteinen lapsi.
A on tullut erään toisen henkilön kanssa vastuunalaiseksi
yhtiömieheksi muutettaessa avoin yhtiö X Ay
kommandiittiyhtiöksi 6.1.1992 allekirjoitetulla yhtiösopimuksen
muutoksella. Avoimen yhtiön yhtiömiehet siirtyivät
samassa yhteydessä äänettömiksi yhtiömiehiksi kommandiittiyhtiöön.
Yhtiösopimuksen mukaan äänettömät yhtiömiehet
sijoittivat kommandiittiyhtiöön pääomapanoksenaan
kumpikin jo aikaisemmin avoimeen yhtiöön sijoittamansa
20 000 markan panoksen lisäksi 200 000 markkaa. A ja vastuunalaiseksi
yhtiömieheksi tullut toinen henkilö eivät
sijoittaneet kommandiittiyhtiöön vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi
tullessaan pääoma- tai muuta panosta. A on verovuonna
jatkuvasti elänyt avoimen yhtiön toisen yhtiömiehen,
kommandiittiyhtiöön äänettömäksi yhtiömieheksi siirtyneen
B:n kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä
taloudessa avioliittoa solmimatta ja heillä on ollut
yhteinen lapsi.
Verotusta toimitettaessa A:n on katsottu saaneen yhtiösopimuksen
muutoksen yhteydessä B:ltä 215 000 markan lahjan,
josta on kunnallisverotuksessa luettu A:n veronalaiseksi
tuloksi 200 000 markkaa. Verotuksen oikaisulautakunta
on hylännyt oikaisuvaatimuksen, jossa A on vaatinut,
että kunnallisverotuksessa verotettu sivulahja
200 000 markkaa on poistettava.
Tulo- ja varallisuusverolain 74 §:n 3 momentin mukaan
kunnallisverotuksessa veronalaista tuloa on muulle kuin
puolisolle tai suoraan ylenevää tai alenevaa polvea olevalla
perilliselle tullut lahja siltä osin kuin tämä samalta
lahjoittajalta saatuna on verovuonna arvoltaan yhteensä
yli 15 000 markkaa. Sanotun lain 7 §:n 3 momentin
mukaan edellä kerrotuissa avioliitonomaisissa olosuhteissa
verovuonna jatkuvasti eläneisiin A:han ja B:hen on
sovellettava tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä.
Näin ollen verotuksessa A:n B:ltä saamaksi katsottu lahja
ei ole kunnallisverotuksessa A:n veronalaista tuloa.
Lääninoikeus on tällä perusteella kumonnut verotuksen
oikaisulautakunnan päätöksen ja poistanut tuon lahjan
A:n tulosta.
Verovuosi 1992
Tulo- ja varallisuusveroL 7 § 3 mom.
Tulo- ja varallisuusveroL 74 § 3 mom.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.