Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion LO 29.1.1997 130

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kommandiittiyhtiö - Elinkeinoyhtymä - Elinkeinotoiminnan tulos - Äänetön yhtiömies - Yhtiösopimus - Yhtiöpanos - Voitto-osuus - Nostamatta jättäminen

Taltio:130
Diaarinumero:342/1000/96
Antopäivä:29.1.1997
Luokitus:S:2.03.03.12

Voidaanko kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen tulona
verottaa voitto-osuus, jota hänelle ei yhtiömiesten
tekemän sopimuksen mukaan enää maksettu.
Kommandiittiyhtiössä on äänettömänä yhtiömiehenä A 40.000
markan panoksella ja työpanoksella. Yhtiösopimuksen 6 §:n
mukaan yhtiön tuottama voitto jaetaan tilikausittain siten,
että ensin maksetaan äänettömälle yhtiömiehelle viidentoista
(15) prosentin vuotuinen voitto-osuus hänen sijoittamalleen
panokselle, mikäli yhtiön tuottama voitto siihen
riittää. Muu osa voitosta kuuluu vastuunalaiselle yhtiömiehelle.
Voitto-osuudet voidaan myös jättää jakamatta
tai ne voidaan jakaa muulla tavoin, mikäli yhtiömiehet
yksimielisesti niin päättävät. Voitto-osuudet on jaettava
vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Molempien yhtiömiesten
allekirjoittamalla päiväämättömällä sopimuksella on
kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen 6 §:n mukaisesti sovittu
15.1.1993 lähtien, ettei voitto-osuutta yms. maksuja
makseta äänettömälle yhtiömiehelle. Yhtiömiehet ovat
15.1.1993 allekirjoittaneet keskinäisen ositussopimuksen,
jonka mukaan vastuunalainen yhtiömies saa pitää kommandiittiyhtiön
varat.
Verotuksessa yhtiösopimuksen mukaisesti laskettu voitto-osuus
on verotettu A:n pääomatulona.
Verotuksen oikaisulautakunta on hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen
äänettömän yhtiömiehen 6.000 markan tulo-osuuden
poistamisesta verotettavasta tulosta. Yhtiön purkautumisesta
ei ollut esitetty selvitystä. Voitto-osuuden
maksamatta jättäminen ei ole peruste sen verottamatta jättämiselle,
koska äänettömällä yhtiömiehellä on saamisoikeus
kirjanpidolliseen voitto-osuuteensa.
Lääninoikeus katsoi, että edellä mainitulla voitto-osuuden
jakamista koskevalla sopimuksella on sovittu kommandiittiyhtiön
voitto-osuuden jakamisesta yhtiösopimuksen 6 §:ssä
määrätyllä tavalla. Kun sopimuksen mukaan A:lla ei ole
ollut 15.1.1993 lukien osuutta kommandiittiyhtiön tuloon,
lääninoikeus poisti hänen tulonaan verotetun voitto-osuuden
6.000 markkaa.
TuloveroL 16 § 1 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.