Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion LO 31.5.1996 622

Henkilökohtaisen tulon verotus - Kokonaistulosta valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset - Velkojen korot - Vakituisen asunnon hankkimisesta aiheutuneet korot - Avopuolisot - Yhteinen velka

Taltio:622
Diaarinumero:1138/1000/94
Antopäivä:31.5.1996
Luokitus:S:2.08.01.01.03.04

Oliko avopuolisolla A oikeus vähentää verotuksessaan
asuntolainan korkoina hänen avopuolisonsa B:n kanssa ottamansa
yhteisen asuntolainan korot, kun ko. asunnon
oli ilmoitettu olevan ainoastaan B:n omistuksessa.
Avopuolisot A ja B, jotka asuivat yhteisessä taloudessa,
mutta joihin ei sovellettu tulo- ja varallisuusverolain
puolisoita koskevia säännöksiä, olivat ottaneet pankista
yhteisen asuntolainan ostaakseen yhteiseksi asunnokseen
omakotitalokiinteistön. Se oli avopuolisoiden ilmoituksen
mukaan B:n nimissä ja omistuksessa. A oli veroilmoituksessaan
vaatinut em. asuinkiinteistön rahoitukseen
otetusta lainasta vuonna 1992 maksetut korot 17.211,36
markkaa vähennettäväksi omassa verotuksessaan asuntolainan
korkoina, koska hän oli ne maksanut. Lääninoikeudelle
tekemässään valituksessa A oli ilmoittanut, että kiinteistö
oli B:n nimissä X:n kaupungin holhouslautakunnalle
tehtyjen esikauppakirjan ja vaatimusten takia ja että
A oli asunut ko. kiinteistöllä vakituisesti 18.2.1991
lähtien.
Verotuksessa kyseessä olevista koroista 8.605 markkaa
oli katsottu A:n ns. muiksi koroiksi ja 8.605 markkaa
B:n asuntolainan koroiksi.
Verotuksen oikaisulautakunta on hylännyt A:n vaatimuksen
em. korkojen 17.211 markan hyväksymisestä vähennettäväksi
A:n tulosta asuntolainan korkoina.
Kuultuaan B:tä A:n valituksen johdosta lääninoikeus,
ottaen huomion tulo- ja varallisuusverolain 89 §:n sanamuodon
katsoi, että A ja B olivat hankkineet valituksessa
tarkoitetun asunnon käytettäväksi heidän yhteisenä
asuntonaan. Mainituissa oloissa A:n maksamia ko. lainan
korkoja 17.211 markkaa oli pidettävä vaaditulla tavalla
vähennyskelpoisina A:n verotuksessa tulo- ja varallisuusverolain
89 §:ssä tarkoitettuina asuntolainan korkoina
huolimatta siitä, että kiinteistö oli ainoastaan B:n nimissä.
Kun asiasta oli ollut toinen käsitys verotuksessa
ja asiaa verotuksen oikaisulautakunnassa käsiteltäessä,
lääninoikeus ottamatta asiaa välittömästi ensi asteena
enemmälti ratkaistavakseen, palautti asian lääninverovirastolle
uudelleen käsiteltäväksi.
Äänestys 2-1. Esittelijän ehdotus enemmistön kanta.
Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, ettei laina tulo- ja
varallisuusverolain 7 §:n 3 momentin säännös huomioon
ottaen ollut sanotun lain 89 §:n 4 momentissa tarkoitettu
A:n tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimisesta
johtuva asuntolaina.
TVL 81 §
TVL 87 §
TVL 89 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.