Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion LO 9.8.1995 981

Maatilatalouden tuloverotus - Maatalouskoneiden ja kaluston myynti - Vuokratulo - Kassaperiaate - Tulon jaksottaminen

Taltio:981
Diaarinumero:1504/1000/93
Antopäivä:9.8.1995
Luokitus:S:2.06.05.01 S:2.06.05.01.02

Oliko maatalouden kaluston luovutushinnat katsottava kokonaisuudessaan
myyntivuosien tuloiksi vai ns. kassaperiaatteen
mukaisesti niiden verovuosien tuloiksi, joina maksut
oli tosiasiallisesti suoritettu.
A oli verotoimiston tekemien kyselyjen johdosta ilmoittanut
myyneensä osakeyhtiölle, jonka hän omisti yhdessä miehensä
B:n kanssa, maatalouden kalustoa 208.700 markalla 19.9.1988
ja 32.000 markalla 2.5.1989. Vuonna 1988 tehdyn kalustokaupan
osalta A oli esittänyt 19.9.1988 päivätyn kauppakirjan,
jonka mukaan kauppahinta maksettiin sopimuksen mukaan. A oli
ilmoittanut saaneensa rahaa kaluston myynnistä 15.000 markkaa
31.7.1990, 30.000 markkaa 29.4.1991 ja 40.000 markkaa
30.9.1991. Verotuksessa 19.9.1988 myydyn kaluston myyntihinnan
ja poistamattoman hankintamenon erotus 107.526 markkaa
oli katsottu A:n vuoden 1988 tuloksi ja 2.5.1989 myydyn kaluston
myyntihinta 32.000 markkaa vuoden 1989 tuloksi. Tästä
johtuen A:n vuosien 1988 ja 1989 tuloa ja B:n vuoden 1988 tuloa
oli jälkiverotuksin lisätty.
Asiassa ei oltu väitettykään, että osakeyhtiö ei olisi maksanut
A:lle hänen ilmoittamiaan määriä tai ettei sopimusten
mukaisia määriä ollut ollut tarkoitus maksaa. Asiassa ei
myöskään oltu sovellettu verotuslain 56 §:ää. Näissä oloissa
lääninoikeus katsoi, että kunkin verovuoden tuloksi oli ns.
kassaperiaatteen mukaisesti luettava kaluston luovutushinnasta
kunakin vuonna rahana saatu osa ja näin ollen poisti tältä
osin A:n ja B:n tuloihin jälkiverotuksin lisätyt määrät.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.