Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 07.09.2010 10/0500/1

Kotitalousvähennys - Tavanomainen kotitaloustyö - Rippijuhla - Perhejuhla - Tarjoilutyö

Taltio:10/0500/1
Diaarinumero:01356/09/8101
Antopäivä:07.09.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 01356/09/8101
Taltionumero: 10/0500/1
Antopäivä: 7.9.2010

Verotuksen oikaisulautakunta oli hyväksynyt A:n oikaisuvaatimuksen, jossa tämä oli vaatinut vuodelta 2007 toimitetussa verotuksessa kotitalousvähennystä kotona pidettyjen rippijuhlien yhteydessä teetetystä kotitaloustyöstä 180 eurosta. Oikaisulautakunnan mukaan tavanomaisten perhejuhlien tarjoilutyötä voitiin pitää tavanomaisena kotitaloustyönä, joka oikeutti kotitalousvähennykseen.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valitti oikaisulautakunnan päätöksestä. Valituksen mukaan kotona pidettävien juhlien yhteydessä tapahtuvaa tarjoilua ei voitu pitää sellaisena tavanomaisena kotita­loustyönä kuin tuloverolain 127a §:n 1 momentissa tarkoitetaan. Tarjoilutyötä ei voida pitää suoranaisesti kodin hoitona, minkä vuoksi tarjoilutyön perusteel­la myönnetty kotitalousvähennys oli poistettava.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

A oli vaatinut kotitalousvähennystä Juhlapalvelu X Oy:lle mak­samaansa 507 euron suoritukseen sisältyvästä 180 euron työn osuudesta. Lo­makkeella 14 ilmoitetun selvityksen mukaan teetetty kotitaloustyö oli ollut ko­tona pidettyjen rippijuhlien ruoanvalmistus-, tarjoilu- ja tiskaustyötä. Oikaisu­vaatimukseen liitetyn kuitin mukaan Juhlapalvelu X Oy:lle suoritettu määrä oli sisältänyt veloituksen keitosta, kakuista ja tarjoiluista. Kuittiin kirjoi­tetun erittelyn mukaan kotitalousvähennykseen oikeuttavan tarjoilun osuus oli kuusi tuntia, yhteensä 180 euroa. Verotuksen oikaisulautakunta oli myöntänyt A:lle vähennyksen mainittujen kustannusten perusteella. Hallinto-oikeus katsoi edellä mainitun selvityksen perusteella, että työsuorituksissa oli ollut kyse A:n kotona suoritetusta ruoanvalmistus-, tarjoilu- ja tiskaustyöstä.

Tavanomaista on, että suurempia perhejuhlia järjestettäessä juhlissa annettava palvelu ostetaan joko kokonaan tai osaksi ulkopuoliselta yrittäjältä niin sanot­tuna pitopalveluna. Tässä tapauksessa kyse oli rippijuhlasta, jonka yhtey­dessä A oli ostanut Juhlapalvelu X Oy:ltä palvelukokonaisuu­den, johon olivat sisältyneet edellä mainitut A:n kotona tehdyt työsuori­tukset. Hallinto-oikeus katsoi, että verovelvollisen kotona pidettyyn perhejuh­laan sisältynyt ruoanvalmistus, tarjoilu ja tiskaus olivat tuloverolain 127a §:n 1 momentissa tarkoitettua kotitalousvähennykseen oikeuttavaa tavanomaista ko­titaloustyötä.

Tuloverolaki 127a § (1128/2005)

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.