Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 2.4.2007 07/0181/2

Vankeuslaki - Kurinpitorangaistus - Järjestysrikkomus - Lievä pahoinpitely - Asianomistajan syyteoikeus

Taltio:07/0181/2
Diaarinumero:00085/07/1240
Antopäivä:2.4.2007
Luokitus:--

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, voitiinko vankeusvangille määrätä kurinpitorangaistus järjestysrikkomuksesta, kun hänen oli todettu vankilassa ollessaan syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn, eikä asianomistaja ollut ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi. Asiassa oli kysymys myös näytön arvioinnista.

X:n vankilan johtaja oli 13.12.2006 tehnyt kurinpitopäätöksen, jolla vankeusvanki A:lle oli määrätty 12 vuorokauden yksinäisyysrangaistus ehdottomana, koska hänen oli todettu syyllistyneen vankeusvanki B:n lievään pahoinpitelyyn lyömällä tätä nyrkillä päähän. Keskeisenä näyttönä asiassa oli vankilan valvontakameran kuvanauha tapahtumista.

Y:n aluevankilan johtajan hylättyä A:n oikaisuvaatimuksen, A hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa vaati aluevankilan johtajan päätöksen kumoamista ja suullisen käsittelyn järjestämistä asiassa. Valituksessaan A kiisti syyllistyneensä lievään pahoinpitelyyn. A totesi, että mikäli hänen kuitenkin todettaisiin syyllistyneen sanottuun tekoon, tekoa ei voida käsitellä vankilassa järjestysrikkomuksena eikä A:lle voida määrätä teosta kurinpitorangaistusta, koska kyseessä oli rikoslain 21 luvun 16 §:n mukainen asianomistajarikos, eikä asianomistaja B ollut ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.

Hallinto-oikeus, järjestettyään asiassa X:n vankilassa suullisen käsittelyn ja vankilan valvontakameran kuvanauhaan sekä teon tapahtumapaikkaan tutustuttuaan, hylkäsi A:n valituksen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään muun muassa, että valvontakameran kuvanauhalta ilmenevät tapahtumat huomioon ottaen asiassa ei jäänyt järkevää epäilyä siitä, että joku muu kuin A olisi lyönyt B:tä. Todistajana toimineen X:n vankilan vankeinhoitoesimiehen todistajankertomuksesta ilmenevät B:n vammat huomioon ottaen A:n oli katsottava syyllistyneen asiassa lievään pahoinpitelyyn.

Hallinto-oikeus totesi, että vankeuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 263/2004) yksityiskohtaisissa perusteluissa on lain 15 luvun 3 §:n 1 momentin osalta todettu, että järjestyksenrikkomuksena voitaisiin käsitellä sellainen vankilassa tehty rikos, josta ei yleisessä tuomioistuimessa ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa. Säännös edellyttää, että teosta yksittäisessä tapauksessa arvioidaan seuraavan korkeintaan sakkorangaistus. Säännöksen soveltaminen edellyttää käytännössä, että kyseisen teon rikoslain mukaisessa rikostunnusmerkistössä on säädetty mahdollisuus tuomita sakkorangaistus. Sellainen rikos, josta vankilassa voidaan tuomita kurinpitorangaistus, on esimerkiksi lievä pahoinpitely.

Hallinto-oikeus totesi, että A oli X:n vankilassa ollessaan syyllistynyt lievään pahoinpitelyyn. Kyseisestä teosta on rikoslain 21 luvun 7 §:ssä säädetty mahdollisuus tuomita sakkorangaistus. A:n tekemä rikos oli siten voitu käsitellä X:n vankilassa järjestysrikkomuksena eikä asianomistajan syyteoikeutta koskevilla rikoslain 21 luvun 16 §:n säännöksillä ollut asiassa merkitystä.

Rikoslaki 2 luku 13 §
Rikoslaki 21 luku 7 §
Rikoslaki 21 luku 16 §
Vankeuslaki 15 luku 3 § 1 mom
Vankeuslaki 15 luku 4 § 1 mom
Vankeuslaki 15 luku 6 § 1 mom
Vankeuslaki 15 luku 7 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.