Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 14.9.2006 06/0552/1

Varainsiirtovero - Oman asunnon luovutus - Verovapaus - Tontinmittaus - Kaavan mukainen tontti - Tonttien yhdistäminen

Taltio:06/0552/1
Diaarinumero:00751/04/8504 02459/04/8504
Antopäivä:14.9.2006
Luokitus:--

Kaksi asemakaavan mukaista tonttia oli tontinmittauksessa yhdistetty yhdeksi 2 800 neliömetrin suuruiseksi tontiksi. Kysymys oli siitä koskiko varainsiirtoverolain 11 §:n mukainen luovutusvoiton verovapaus koko muodostettua kiinteistöä.

Veroviraston päätöksen mukaan varainsiirtoverovapaus koskee vain kaavan mukaisen tontin suuruista maa-alaa eli 1 400 neliömetrin tonttia.

Hallinto-oikeus on katsonut, että varainsiirtoverovapaus koskee tonttijaon muutoksen seurauksena tontinmittauksessa muodostunutta 2 800 suuruista tonttia.

Varainsiirtoverolaki 11 §

Eri mieltä olleen jäsenen äänestyslausunto:

Hylkään valituksen.

Perustelut:

Varainsiirtoverolain 11 §:n 2 momentin mukainen veronhuojennus on rajattu koskemaan vain kaavan mukaisen tontin suuruista maa-aluetta. Tässä tapauksessa tilalle on kaavassa osoitettu kaksi 1 400 neliömetrin suuruista tonttia. Toimitetulla tontinmittauksella, jossa tontit oli yhdistetty yhdeksi 2 800 neliömetrin suuruiseksi tontiksi, ei ollut muutettu kaavaa. Säännöksen esitöistä käy ilmi, että huojennuksen piiriin luettavan maa-alueen pinta-alaa ja niin muodoin myöskin huojennuksen määrää on haluttu nimenomaan rajoittaa siten kuin mainitun pykälän sanamuodosta ilmenee. Vastaavalla tavalla on määritelty tuloverolaissa oman asunnon luovutusvoiton veronhuojennuksen rajoitus. Kun myöskin otetaan huomioon tässä tapauksessa muodostetun tontin tavanomaisesta huomattavasti suurempi tonttikoko, katson, että asia on ratkaistava säännöksen sanamuodon mukaista tulkintaa käyttäen. Veroviraston päätöksen muuttamiseen ei siten ole syytä.

Äänestys 2 -1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.