Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 24.3.2006 06/0195/2

Varainsiirtovero - Ensiasunto - Asuinrakennuksen hankinta - Vuokra-alueen omaksi lunastaminen - Ensiasunnon hankintakokonaisuus

Taltio:06/0195/2
Diaarinumero:01832/04/8504
Antopäivä:24.3.2006
Luokitus:--

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, muodostivatko rakennuksen ja kiinteistön hankinnat asiallisesti ja ajallisesti ensiasunnon hankintakokonaisuuden, kun verovelvollinen rakensi kunnalta vuokraamalleen kiinteistölle asuinrakennuksen, jota hän ryhtyi käyttämään omana vakituisena asuntonaan, ja kun verovelvollinen myöhemmin lunasti vuokra-alueen omakseen.

A oli 19.2.1999 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella vuokrannut yhdessä B:n kanssa X:n kunnalta Y-nimisen tilan. Vuokrasopimuksessa oli ehto, jonka mukaan vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle uudisrakennuksen kolmen vuoden kuluessa sopimuksentekohetkestä. Lisäksi vuokrasopimuksessa oli ehto, jonka mukaan vuokralaisella on oikeus ostaa vuokra-alue sen jälkeen, kun rakentamisvelvoite on täytetty.

Tilalle rakennettiin asuinrakennus, jonka loppukatselmus tehtiin 22.12.1999. A ryhtyi käyttämään rakennusta omana vakituisena asuntonaan 11.2.2000 alkaen.

A ja B ostivat 31.10.2003 allekirjoitetulla kauppakirjalla tilan X:n kunnalta 11 172 euron kauppahinnasta.

A haki kauppahinnan puolikkaasta maksamansa 223,44 euron varainsiirtoveron palauttamista, koska kysymys oli ensiasunnosta.

Verovirasto hylkäsi hakemuksen sillä perustella, että asuinrakennuksen ja kiinteistön hankinnat eivät ajallisesti muodostaneet sellaista ensiasunnon hankintakokonaisuutta, että kiinteistön hankinta olisi varainsiirtoverosta vapaa.

A:n valituksen johdosta hallinto-oikeus kumosi veroviraston päätöksen ja velvoitti veroviraston maksamaan A:lle takaisin aiheettomasti suoritetun varainsiirtoveron 223,44 euroa varainsiirtoverolain 51 §:ssä säädettyine korkoineen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että varainsiirtoverolain 11 §:n 1 momentin 1 kohdasta tai lain esitöistä ei käy ilmi, minkä ajan kuluessa kiinteistön ja asuinrakennuksen hankinnat on suoritettava, että edellytykset ensiasunnon varainsiirtoverovapaudelle olisivat olemassa. Laista tai lain esitöistä ei myöskään ilmene, kumpi on hankittava omistukseen ensin.

Kun otetaan huomioon, että A ja B ovat vuokrasopimuksen nojalla hallinnassaan olleelle kiinteistölle vuokrasopimuksessa edellytetyin tavoin ensin rakentaneet asuinrakennuksen, jota ovat ryhtyneet käyttämään omana vakituisena asuntonaan, ja ovat rakentamisvelvoitteen tultua täytetyksi vuokrasopimuksessa olevan osto-oikeuden nojalla myöhemmin hankkineet kiinteistön omistukseensa, on rakennuksen ja kiinteistön hankintojen katsottava asiallisesti muodostavan sellaisen ensiasunnon hankintakokonaisuuden, että varainsiirtoverolain 11 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetty edellytys täyttyy. Se, että kiinteistö on ostettu kunnalta 31.10.2003 eli vajaa neljä vuotta asuinrakennuksen käyttöönoton 11.2.2000 jälkeen, ei ole näissä oloissa ajallisestikaan esteenä katsoa hankintaa ensiasunnon hankintakokonaisuudeksi.

Näin ollen, ja koska edellä mainitun lainkohdan lisäksi myös muut varainsiirtoverolain 11 §:n 1 momentissa säädetyt ensiasunnon verovapautta koskevat edellytykset täyttyivät, A:n ei ollut suoritettava kiinteistön saantokirjasta varainsiirtoveroa. Hänellä oli siten oikeus saada takaisin maksamansa varainsiirtovero säädettyine korkoineen.

Varainsiirtoverolaki 11 § 1
Varainsiirtoverolaki 11 § 2 mom
Varainsiirtoverolaki 63 § 1 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.