Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 18.5.2005 05/0293/1

Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Tuomioistuimen toimivalta

Taltio:05/0293/1
Diaarinumero:00706/05/1220
Antopäivä:18.5.2005
Luokitus:--

Oliko hallinto-oikeus toimivaltainen käsittelemään ratkaisupyynnön asiassa, jossa pääasia koski vahingonkorvausasiaa.

Oikeusaputoimisto oli 29.3.2005 hylännyt hakijan oikeusapuhakemuksen. Päätöksen mukaan tähän juttuun oli jo 6.2.2004 myönnetty avustaja. Suomen kieltä taitamaton hakija oli oikeusapuhakemuksessaan hakenut oikeusapua saadakseen käännätettyä venäjänkielellä laatimansa haastehakemuksen. Ratkaisupyynnössään hakija perusteli tarvettaan saada ammattitaitoinen tulkki sillä, että hänelle oikeusaputoimiston aiemmin myöntämä asianajaja puhuu huonosti venäjää.

Oikeusaputoimisto lähetti ratkaisupyynnön hallinto-oikeudelle. Oikeusaputoimiston antaman lausunnon mukaan jutun menestymismahdollisuudet ovat erittäin huonot. Hakijalle aiemmin myönnetty oikeusavustaja ilmoitti, että hakijan kanne on vailla oikeudellista perustetta eikä yksikään avustaja suostu tässä asiassa avustajaksi.

Oikeusapulain 24 §:n 2 momentin ensimmäisen lauseen mukaan oikeusaputoimiston on viipymättä toimitettava ratkaisupyyntö sen tuomioistuimen tutkittavaksi, jossa pääasia on käsiteltävänä tai jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen kuuluu. Kyseisen pykälän 2 momentin kolmannen lauseen mukaan jos oikeusapupäätös koskee asiaa, jota ei voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, tai asiaa, jota koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ratkaisupyyntö toimitetaan sen hallinto-oikeuden tutkittavaksi, jonka tuomiopiirissä oikeusapupäätöksen tehnyt oikeusaputoimisto sijaitsee. Kyseisen momentin viimeisen lauseen mukaan tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on osoittanut ratkaisupyynnön, on toimivaltainen tutkimaan asian.

Kun vahingonkorvausasian käsitteleminen kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan, hallinto-oikeus ei tutkinut ratkaisupyyntöä vaan siirsi asian sille käräjäoikeudelle, jonne hakija oli venäjänkielellä laatimansa haastehakemuksen osoittanut.

Eri mieltä ollut asian esittelijä olisi tutkinut ratkaisupyynnön sekä sillä perusteella, että kun hakija olikin hakenut vain tulkkia, kyseessä oli siten niin sanottu ulkoprosessuaalinen asia, että sillä perusteella, että oikeusapulain 24 §:n 2 momentin viimeisen lauseen mukaan hallinto-oikeus olisi tämän ratkaisupyynnön voinut ratkaista, vaikka hallinto-oikeus ei pääasiassa olisikaan ollut toimivaltainen tuomioistuin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.