Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 13.1.2005 05/0006/3

Kotitalousvähennys - Asunto - Kylpyhuone - Sauna - Uudisrakentaminen - Kunnossapitotyö - Perusparannustyö

Taltio:05/0006/3
Diaarinumero:01752/03/8101
Antopäivä:13.1.2005
Luokitus:--

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oikeuttaako saunan rakentaminen asuntoon kotitalousvähennykseen.

X:n omistamassa rivitalokaksiossa oli verovuonna 2001 tehty kylpyhuoneremontti, jonka yhteydessä kylpyhuoneeseen oli rakennettu sauna.

X oli oikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että verovuoden 2001 verotuksessa on hyväksyttävä kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia 490,16 euroa.

Verovirasto oli hylännyt X:n vaatimuksen. Päätöksessään verovirasto katsoi, että saunan rakentaminen on uudisrakentamista, joka ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Hallinto-oikeus hylkäsi X:n valituksen saunan rakentamiskulujen osalta. Kylpyhuoneen remonttikulujen osalta hallinto-oikeus kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja palautti asian verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että huoneistossa ei ole ollut ennestään saunaa. Uuden saunan rakentamista kylpyhuoneremontin yhteydessäkään ei voida pitää tuloverolain 127 a §:n (24.11.2000/995) 1 momentissa tarkoitettuna asunnon kunnossapito- ja perusparannustyönä. Saunan rakentamisesta aiheutuneet kulut eivät näin ollen oikeuttaneet kotitalousvähennykseen.

Kylpyhuoneessa tehtyä peruskorjausta on sen sijaan pidettävä sanotussa lainkohdassa tarkoitettuna kunnossapito- ja perusparannustyönä. Näiden töiden osalta aiheutuneet menot oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Ennen asian ratkaisemista veroviraston tulee hankkia tarpeelliseksi katsomansa selvitys menojen jakaantumisesta saunan rakentamisen ja kylpyhuoneen peruskorjauksen kesken.

Tuloverolaki 127 a § 1 mom (24.11.2000/995)
Tuloverolaki 127 b § (24.11.2000/995)

Äänestys 2-1 ja esittelijän eriävä mielipide

Eri mieltä ollut jäsen ja asian esittelijä olisivat hyväksyneet valituksen, kumonneet toimitetun verotuksen ja verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen sekä palauttaneet asian verovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Tuloverolain mukaan kotitalousvähennykseen oikeuttaa asunnon ja vapaa- ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Laissa ei ole tarkempia säännöksiä siitä, mitä kunnossapito- tai perusparannustyöllä tarkoitetaan. Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 140/2000) on muun muassa todettu, että vähennykseen oikeuttaisi verovelvollisen asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö, jonka avulla voidaan edistää omatoimista asuntojen ylläpitotoimintaa.

Kyseessä on ollut asuintarkoitukseen käytetty huoneisto. Osa kylpyhuoneesta on muutettu saunaksi. Muutos on tapahtunut huoneiston sisällä eikä huoneiston käyttötarkoitus ole muuttunut. Myöskään aikaisemmin kylpyhuoneena toimineen tilan käyttötarkoitus ei ole olennaisesti muuttunut. Muutoksen on myös katsottava olleen vähäinen huoneiston arvoon verrattuna.

Kysymys ei ole ollut uudisrakentamisesta eikä siihen verrattavasta rakentamisesta. Lain esitöistä ilmenevä kotitalousvähennyksen tarkoitus huomioon ottaen saunan rakentaminen on ollut kotitalousvähennykseen oikeuttavaa asunnon perusparannustyötä eikä uudisrakentamista. Näin ollen X:llä on oikeus vähentää saunan rakentamisesta aiheutuneet kustannukset 490,16 euroa kotitalousvähennyksenä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.