Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 25.9.2003 03/0520/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Lisääntyneet elantokustannukset - Ateriakorvaus - Kunnallinen työnantaja - Varsinainen työpaikka

Taltio:03/0520/1
Diaarinumero:00889/02/1000
Antopäivä:25.9.2003
Luokitus:--

Hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko kaupungin teknisen viraston kunnallisteknisen osaston palveluksessa työskentelevällä kivimiehellä oikeus tehdä verotuksessa ateriakorvauksen suuruinen vähennys lisääntyneiden elantokustannusten perusteella niiltä päiviltä, jolloin hän oli työskennellyt eri työkohteissa.

Savo-Karjalan verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt verovelvollisen vaatimuksen ateriakorvauksen suuruisen vähennyksen saamisesta verotuksessa. Oikaisulautakunnan mukaan verovelvollisella oli mahdollisuus ruokailla kaupungin virastojen ja laitosten ruokaloilla kaupungin eri puolilla ja lisäksi joillain kouluilla haja-asutusalueilla. Oikaisulautakunta oli katsonut, että verovelvollisen työnantaja oli näin ollen järjestänyt mahdollisuuden työpaikkaruokailuun, eikä verovelvolliselle ollut siten aiheutunut erityisellä työntekemispaikalla työskentelystä tavanomaiset elantomenot ylittäviä kustannuksia.

Hallinto-oikeus hylkäsi verovelvollisen oikaisulautakunnan päätöksestä tekemän valituksen pysyttäen oikaisulautakunnan päätöksen lopputuloksen.

Verovelvollinen oli verovuosina työskennellyt kaupungin palveluksessa eri työkohteissa. Työnantajan selvityksen mukaan työmaan alkaessa työmaamestari saa alkavan työmaan työmääräyksen teknisen viraston toimistolta ja työntekijät saavat työmääräykset työmaalla työmaamestarilta. Työntekijät saavat työnantajalta työvaatteet, -jalkineet ja -välineet ja he säilyttävät niitä työmaalla tätä tarkoitusta varten varatuissa työmaakopeissa. Työntekijöillä on työmaalla lämpimät sosiaalitilat, joissa on jääkaapit ruokien ja juomien säilytystä varten sekä mikrot ruoan lämmittämistä varten. Lisäksi työntekijöillä on työvaatteiden kuivatusta varten erilliset kuivauskaapit.

Hallinto-oikeus katsoi, että työkohteita ja niiden yhteydessä työnantajan työntekijöiden käyttöön järjestämiä sosiaalitiloja oli näissä olosuhteissa pidettävä verovelvollisen varsinaisena työpaikkana. Näin ollen työntekijälle ei voitu katsoa aiheutuneen varsinaisella työpaikalla työskentelystä verotuksessa tulonhankkimiskuluina vähennettäviä, verovapaan ateriakorvauksen suuruisiksi arvioitavia lisääntyneitä elantokustannuksia.

Tuloverolaki 29 § 1 mom
Tuloverolaki 31 § 4 mom
Tuloverolaki 71 § 2 mom
Tuloverolaki 72 §
Verohallituksen päätökset verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä vuonna 1995-1997 2.12.1994/1354, 5.12.1995/1800 ja 11.12.1996/1300 3 § ja 4 §
Verohallituksen päätökset verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1998 ja 1999 28.11.1997/1171, 2.12.1998/1113 3 § ja 4 §
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2000 8.12.1999/1248 3 § ja 5 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.