Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 15.8.2003 03/0399/1

Eläkevakuutus - Vähennysoikeus - Vero - EU-oikeus - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Viran puolesta

Taltio:03/0399/1
Diaarinumero:01759/01/1000
Antopäivä:15.8.2003
Luokitus:--

Kysymys EU-oikeuden soveltamisesta Suomessa yleisesti verovelvollisen Tanskaan maksamien vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksujen vähennysoikeuteen verotuksessa.

Oikaisulautakunta oli tuloverolain 96 §:n 9 momentin nojalla hylännyt verovelvollisen Tanskaan vuosina 1997-1999 suorittamien eläkevakuutuksen maksujen vähentämistä koskevan oikaisuvaatimuksen, koska verovelvollinen oli ollut tuloverolain mukaan yleisesti verovelvollinen Suomeen viitenä muuttoa edeltäneenä vuotena eikä verovelvollisella siten ollut oikeutta vähentää Tanskaan maksamiaan eläkevakuutusmaksuja.

Hallinto-oikeus tutki viran puolesta johtiko tuloverolain 96 §:n 9 momentin soveltaminen tässä tapauksessa EU-oikeuden vastaisuuteen. Tapaus poikkesi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa 3.10.2002 Danner (asia C-136/00) käsitellystä tapauksesta siinä suhteessa, että Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan tuleva eläke verotettaisiin maksajamaassa eli Tanskassa eikä Suomessa. Edellä mainitun ratkaisun perusteluista ja esim. asiassa Wielockx (C-80/94) annetusta tuomiosta voitiin kuitenkin päätellä, ettei verotuksen johdonmukaisuutta ollut ratkaistava yksittäisen verovelvollisen tasolla, vaan se oli toteutettavissa valtioiden välillä kahdenkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten vastavuoroisuuden tasolla. Hallinto-oikeus kumosi oikaisulautakunnan päätökset sekä toimitetut verotukset ja palautti asian verovirastolle, jonka oli asiaa uudelleen käsitellessään kohdeltava kyseisiä eläkevakuutusmaksuja siten kuin ne olisivat maksetut Suomeen sijoittuneelle eläkevakuutuslaitokselle.

Tuloverolaki 96 § 9 mom
EY:n perustamissopimus 49 artikla

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.