Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 18.6.2003 03/0329/1

Ennakkoratkaisupyyntö - Euroopan yhteisöjen tuomioistuin - Eläkevakuutus - Palvelujen tarjoamisen vapaus

Taltio:03/0329/1
Diaarinumero:01051/98/1000/K
Antopäivä:18.6.2003
Luokitus:--

Pääasiallisena oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko verovelvollisella oikeus vähentää Suomesta Saksaan maksamansa vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut verotuksessaan?

Verovelvollinen oli verotuksessaan ja oikaisuvaatimuksessaan vaatinut vähennettäväksi muun ohella kahteen saksalaiseen eläkevakuutuslaitokseen maksamansa eläkevakuutusmaksut.

Verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt verovelvollisen oikaisuvaatimuksen.

Verovelvollinen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaati ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta muun muassa sen vuoksi, että Suomen tuloverolain kohta, jonka mukaan ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta otetun vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut eivät ole vähennyskelpoisia, on Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen palvelujen tarjoamisen vapautta koskevan artiklan vastainen.

Hallinto-oikeus pyysi ennakkoratkaisun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi asian edellyttämän menettelyn jälkeen ennakkoratkaisun tuomiollaan 3.10.2002, asia C-136/00.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaan EY:n perustamissopimuksen 59 artiklaa (josta on muutettuna tullut EY 49 artikla) on tulkittava niin, että se on esteenä sellaiselle jäsenvaltion verosääntelylle, jolla rajoitetaan oikeutta vähentää tuloverotuksessa sellaisia vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja, jotka on maksettu muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille eläkkeiden tarjoajille, tai estetään kokonaan tällaisten maksujen vähentäminen mutta jossa samalla annetaan oikeus vähentää sellaisia vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja, jotka on maksettu ensin mainittuun jäsenvaltioon sijoittautuneille laitoksille, jos näiden ulkomaisten eläkkeen tarjoajien maksamat eläkkeet eivät ole tämän verosääntelyn mukaan samalla verovapaita.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio on kokonaisuudessaan nähtävissä yhteisöjen tuomioistuimen www -palvelusivuilla.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja toimitetun verotuksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi verovirastolle sekä lausui, että asiaa uudelleen käsiteltäessä Saksaan maksetut eläkevakuutusmaksut on vähennettävä verotuksessa vastaavalla tavalla kuin jos kyseiset maksut olisi maksettu Suomeen sijoittautuneelle eläkevakuutuslaitokselle.

Verovuosi 1996

Tuloverolaki 96 §
EY:n perustamissopimus 49 artikla

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.