Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 5.2.2003 03/0052/3

Oikeusapu - Avustajan palkkio - Tuomioistuimen toimivalta - Hallintomenettelyssä suoritetut toimenpiteet

Taltio:03/0052/3
Diaarinumero:01172/02/4310
Antopäivä:5.2.2003
Luokitus:--

Kysymys oli oikeusapulain nojalla yksityiselle avustajalle maksettavasta palkkiosta hallinto-oikeudessa käsiteltävässä lasten huostaanottoa koskevassa asiassa.

Oikeusaputoimisto oli 3.7.2002 tekemällään päätöksellä myöntänyt asianosaiselle oikeusavun ja määrännyt avustajan taannehtivasti 17.4.2002 lukien. Valituksenalainen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös oli tehty 29.5.2002, jolloin asian käsittely lautakunnassa oli päättynyt. Avustaja oli hallinto-oikeudessa vaatinut palkkiota myös ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä, mutta oikeusavun alkamisen jälkeen viranomaiskäsittelyn aikana tapahtuneista toimenpiteistä.

Oikeusapulain 18 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa pääasian käsittelevä tuomioistuin määrää yksityiselle avustajalle valtion varoista maksettavan palkkion ja korvauksen. Mainitun lain 13 §:n 3 momentin mukaan hallintotuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa myönnetty oikeusapu ei käsitä aikaisemmassa hallintomenettelyssä suoritettuja toimenpiteitä. Lain 18 §:n 5 momentin mukaan oikeusaputoimisto määrää avustajalle maksettavan palkkion ja korvauksen asioissa, joita ei käsitellä tuomioistuimessa.

Mainittujen lainkohtien nojalla hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta yksityisen avustajan palkkiovaatimuksen 29.5.2002 edeltävien toimenpiteiden osalta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.