Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 20.9.2001 01/0414/3

Rakennusasia - Ilmoitusmenettely - Valituskelpoisuus - Rakennusvalvonta

Taltio:01/0414/3
Diaarinumero:02128/00/3020
Antopäivä:20.9.2001
Luokitus:S:1.04.04 S:1.04.04.09.03

Oikeuskysymyksenä oli, oliko ilmoitusmenettelyssä tehdyn
ilmoituksen vastaanottamispäätös hallintolainkäyttölain
5 §:n mukainen valituskelpoinen hallintopäätös.
Rakennuslautakunta oli 6.6.2000 kokouksessaan merkinnyt
maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n nojalla tietoon saaduksi
A:n aidan rakentamista koskevan ilmoituksen.
Rakennuslautakunnalle osoittamassaan kanteluksi otsikoimassaan
kirjoituksessa B oli vaatinut ilmoitusmenettelyn
kautta saadun aidan rakentamisluvan poistamista. Perusteluinaan
B oli lausunut, että hänelle ei oltu varattu tilaisuutta
tulla kuulluksi A:n tekemän ilmoituksen johdosta.
A:n annettua rakennuslautakunnalle häneltä B:n kirjoituksen
johdosta pyydetyn vastineen, rakennuslautakunta
7.11.2000 tekemällään päätöksellä siirsi B:n kirjoituksen
hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, koska se katsoi, ettei
se ollut toimivaltainen viranomainen kanteluasiassa.
Rakennuslautakunnan 6.6.2000 tekemä merkintä, jolla se oli
maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n nojalla merkinnyt tietoon
saaduksi A:n aidan rakentamista koskevan ilmoituksen,
ei ollut hallintopäätös, johon voitiin hakea muutosta valittamalla.
Päätös ei näin ollen voinut saavuttaa hallintolainkäyttölain
58 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainvoimaa. Sen
vuoksi siihen ei saanut hakea muutosta myöskään ylimääräisellä
muutoksenhakukeinolla, joten kantelu jätettiin tutkimatta.
B oli osoittanut kirjoituksensa nimenomaan rakennuslautakunnalle,
joten hänen oli katsottava vaatineen rakennusvalvontaviranomaisen
toimenpiteitä sillä perusteella, että naapurikiinteistöllä
tapahtuneesta rakennustoimenpiteestä aiheutui
haittaa ja vahinkoa hänen kiinteistöllään. Asian käsitteleminen
ja ratkaiseminen kuului tältä osin ensi asteena rakennusvalvontaviranomaisen
toimivaltaan, joten hallinto-oikeus
siirsi asian rakennuslautakunnalle käsiteltäväksi.
Maankäyttö- ja rakennusL 20 § 1 mom.
Maankäyttö- ja rakennusL 21 §
Maankäyttö- ja rakennusL 129 §
Maankäyttö- ja rakennusA 62 § 1 mom.
Maankäyttö- ja rakennusA 63 § 1 mom.
Maankäyttö- ja rakennusA 63 § 2 mom.
Maankäyttö- ja rakennusA 82 §
HallintolainkäyttöL 5 § 1 mom.
HallintolainkäyttöL 58 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.