Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kouvolan HAO 25.01.2010 10/0035/1

Omaisuuden luovutusvoitto - Oman asunnon luovutus - Perheen vakituinen asunto - Avioero

Taltio:10/0035/1
Diaarinumero:00173/09/8101
Antopäivä:25.01.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 00173/09/8101
Taltionumero: 10/0035/1
Antopäivä: 25.1.2010

Asiassa oli kyse siitä, voidaanko muutoksenhakijan katsoa käyttäneen omakotikiinteistöä perheensä vakituisena asuntona tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla myös avioeron jälkeen, kun muutoksenhakijan entinen puoliso ja yhteishuollossa ollut alaikäinen lapsi olivat jääneet asumaan kiinteistölle.

Laissa ei ole määritelty perheen käsitettä. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty eriäviä näkemyksiä siitä, voiko entinen puoliso kuulua erilleen muuttaneen puolison perheeseen vielä avioeron astuttua voimaan.

Korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussaan 1979 II 583, että pois muuttaneen miehen luovuttaessa vaimon ja lasten avioeron jälkeen asuntonaan käyttämän omakotitalon, luovutukseen sovellettiin oman asunnon myyntivoiton verovapaussäännöksiä. Vaikka luovutusvoiton verosäännökset ovat ratkaisun antamisen jälkeen muuttuneet, hallinto-oikeus katsoi ratkaisun edelleen merkitykselliseksi arvioitaessa, oliko luovutettu asunto ollut verovelvollisen perheen käytössä.

Hallinto-oikeus katsoi muutoksenhakijan käyttäneen kyseessä ollutta omakotikiinteistöä omana tai perheensä asuntona myös kiinteistöltä poismuuton jälkeen, kun hänen entinen aviopuolisonsa ja alaikäinen lapsensa olivat asuneet siellä. Näissä olosuhteissa, kun muutoksenhakijan perheen voitiin katsoa asuneen kiinteistössä muutoksenhakijan omistusaikana vähintään kahden vuoden ajan, luovutusvoitto ei ollut tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan veronalaista tuloa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.