Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kouvolan HAO 05.05.2009 09/0204/2

Ulkomaantyötulo - Suomalaisessa vesialuksessa tehdystä työstä saatu palkka

Taltio:09/0204/2
Diaarinumero:00289/07/8101
Antopäivä:05.05.2009
Luokitus:--

Diaarinumero: 00289/07/8101
Taltionumero: 09/0204/2
Antopäivä: 5.5.2009

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko ulkomaisella telakalla tapahtuneesta rakenteilla olevan laivan rakentamisen valvonnasta saatu palkka suomalaisessa vesialuksessa tehdystä työstä saatua palkkaa, joka ei tuloverolain 77 §:n 1 momentin mukaan ole ulkomaantyötuloa.
Tuloverolain 77 §:n 1 momentin mukaan ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ulkomaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Ulkomaantyötulona ei pidetä palkkaa, joka on saatu suomalaisessa vesialuksessa tehdystä työstä.
Portugalissa Y:n telakalla rakennettujen laivojen tilaajana oli ollut suomalainen Z Oy, joka oli myös X:n työnantajana maksanut palkan X:lle. A -niminen laiva, jonka päälliköksi X siirtyi 25.10.2004, oli luovutettu ja rekisteröity Suomen lipun alle 28.10.2004.
X oli toiminut suomalaisen laivanisännän tilaaman A-nimisen vesialuksen uudisrakennuksen työn valvojana ja vesialuksen valmistuttua laivan aloittaessa liikennöinnin jatkanut aluksella palveluaan aluksen päällikkönä. A-nimisen vesialuksen rakenteilla ollessa suoritettu työ oli välittömästi liittynyt vesialuksella sen liikenteeseen käyttöön ottamisen jälkeen tehtyyn työhön. Näin ollen X:n rakenteilla olleessa vesialuksessa tekemästään työstä saamaa palkkaa oli pidettävä tuloverolain 77 §:n 1 momentissa tarkoitettuna palkkana, joka oli saatu vesialuksessa tehdystä työstä.
Ulkomaantyötuloa ei ollut suomalaisessa vesialuksessa tehdystä työstä saatu tulo. Vaikka A-niminen vesialus oli valmistettu Y:n telakalla Portugalissa, vesialusta oli pidettävä suomalaisena, koska sen tilaaja oli suomalainen. X:n A-nimisen vesialuksen uudisrakennuksen valvontatyöstä saama palkka ei siten ollut tuloverolain 77 §:n 1 momentissa tarkoitettua ulkomaantyötuloa.

Tuloverolaki 77 §

Vrt. Turun hao, T: 05/0782/3, A: 11.11.2005 (Äänestys 2-1)

Äänestys 2 - 1

Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että valituksessa tarkoitettu X:n Portugalista saama tulo alusten tarkastusajalta ei ollut X:n veronalaista tuloa.
X on työskennellyt Suomessa kotipaikan omaavan Z Oy:n palveluksessa Portugalissa Y:n telakalla 20.9.2003 alkaen. X:n tehtävänä on Y:n telakalla rakennettavien A- ja B-nimisten vesialusten tarkastajana toimiminen. Komennus on työsopimuksen mukaan päättynyt 30.3.2004, jonka jälkeen X on siirtynyt valmistuneen A-nimisen vesialuksen päälliköksi. Myöhemmin työsopimusta on tarkennettu valvontatyön jatkumisen osalta ja siten myös valmistuneen vesialuksen päälliköksi siirtymisajankohta on ollut alkuperäistä sopimusta myöhäisempi eli selvitysten mukaan 25.10.2004.

X:n oleskelu Portugalissa kesti yli kuusi kuukautta. Hänen työnsä käsitti rakenteilla olevien laivojen tarkastajana toimimisen. Rakenteilla olevat laivat eivät liikennöineet mihinkään. Näissä oloissa hänen Portugalista saamansa palkka tarkastusajalta ei ollut tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua suomalaisessa vesialuksessa tehdystä työstä saatua palkkaa siitä riippumatta, katsottiinko palkka lain 74 §:ssä tarkoitetuksi merityötuloksi vai ei. Palkka ei siten ollut X:n veronalaista tuloa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.