Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kouvolan HAO 7.3.2008 08/0113/2

Varainsiirtovero - Yhteisomistussuhteen purkaminen - Vaihto - Maksuunpano - Vanheneminen

Taltio:08/0113/2
Diaarinumero:01040/06/8504
Antopäivä:7.3.2008
Luokitus:--

A oli tehnyt veljensä B:n kanssa 1.12.2000 päivätyn jakokirjan, joka tuli voimaan 1.1.2001, ja jossa jaettava omaisuus koostui seuraavasti:

1. X:n kunnassa sijaitsevat maatilat C, D, E ja F.
2. C -tilalla olevat rakennukset: asuinrakennus, entinen karjarakennus siihen liittyvine liiterirakennuksineen ja vanha sauna.
3. Asuinrakennuksessa oleva irtaimisto.
4. Muissa rakennuksissa oleva maatalousirtaimisto mukaanlukien traktori puunkuljetuskärryineen, moottorisaha ja raivaussaha.
5. G:n vuokraamalla lammen rannalla sijaitseva tynnyrisauna ja soutuvene.

A ja B ovat omistaneet jaon kohteena olevan omaisuuden kumpikin puoliksi (1/2 osaa).

A sai edellä mainitun jakokirjan mukaan D -nimisen tilan kokonaisuudessaan ja C -nimisestä tilasta määräalan H.

B sai edellä mainitun jakokirjan mukaan lopun omaisuuden.

A:lle oli myönnetty lainhuuto 28.2.2001 D -tilaan ja selvennyslainhuuto 2.1.2002 I -nimiseen tilaan (C -nimisen tilan määräala H).

Yhteisomistussuhde kohdistuu aina tiettyyn esineeseen, joten kiinteistön yhteisomistussuhteen purkamisesta on kysymys vain silloin, kun kiinteistön määräosainen yhteisomistus jakosopimuksella muutetaan alueelliseksi. Yhteisomistussuhteen purkamisesta ei ole kysymys siltä osin kuin yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä vaihdetaan keskenään.

Edellä kerrottu jakokirjan mukaan suoritettu jako huomioon ottaen D -tilan sekä E ja F -tilojen suhteen ja osittain myös C -tilan suhteen ei ole kysymys yhteisomistussuhteen purkamisesta vaan yhteisomistuksessa olleiden kiinteistöjen vaihtamisesta keskenään.

A:n käytyä oma-aloitteisesti vuonna 2005 selvittämään asiaa verovirasto teki laskelman A:n vaihdossa B:ltä saamien tilaosuuksien arvoista, jotka olivat yhteensä 110 354,36 euroa ja toimitti A:lle esitäytetyn pankkisiirtolomakkeen, jolla A voi maksaa 29.8.2005 erääntyvän 4 prosentin mukaan lasketun 4 414,17 euron suuruisen varainsiirtoveron. A on maksanut 29.8.2005 varainsiirtoveron.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei veroviraston tekemä laskelma ollut varainsiirtoverolain 33 §:n 1 momentissa tarkoitettu varainsiirtoveron maksuunpano. Näin ollen myöskään saman pykälän 2 momentin säännös ei soveltunut tähän tapaukseen.

Abstraktinen verovelkasuhde syntyy varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuuden osalta veronalaisen luovutuksen tapahtumishetkellä. Abstraktisen varainsiirtoverovelan vanhentumisaikaa ei ole varainsiirtoverolaissa säädelty. Vallitsevan oikeuskäytännön perusteella varainsiirtoverosaatavaan tulee soveltaa yleistä saatavien vanhenemisaikaa. Varainsiirtoveron abstraktinen suorittamisvelvollisuus vanhenee siten 10 vuoden kuluessa veronalaisen luovutuksen tapahtumishetkestä lukien.

Näin ollen varainsiirtoveron abstraktinen suorittamisvelvollisuus ei ollut vanhentunut.

Varainsiirtoverolaki 1 §, 4 § 1-3 mom, 6 § 1 mom, 7 §, 27 § 1 mom, 29 § 1 mom sekä 33 § 1 ja 2 mom.

Äänestys 2-1 sekä esittelijän eriävä mielipide.

Eri mieltä olleen jäsenen mielipide

Eri mieltä ollut jäsen olisi hyväksynyt valituksen ja määrännyt suoritetun varainsiirtoveron palautettavaksi. Koska yhteisomistussuhde on jakokirjalla purettu 1.1.2001 alkaen, eikä purkamisessa ole käytetty välirahaa, ei varainsiirtoverolain 4 §:n 3 momentin perusteella varainsiirtoveroa ole suoritettava.

Esittelijän eriävä mielipide

Esittelijä olisi hyväksynyt valituksen ja määrännyt suoritetun varainsiirtoveron palautettavaksi, koska asiassa ei ole merkityksellistä se, onko veroviraston tekemä laskelma kiinteistöjen arvosta ja sen perusteella suoritettavasta varainsiirtoverosta sekä veroviraston esitäytetty pankkisiirtokuitti eräpäivineen virallinen tai laissa nimenomaisesti tarkoitettu maksuunpano tai esimerkiksi maksuesitys. Merkityksellistä on se, miten verovelvollinen kokee veroviraston menettelyn ja kokeeko verovelvollinen veroviraston tekemän maksuesityksen tosiasiallisesti maksuunpanoksi, joka verovelvollisen tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Verovelvollisen ei tarvitse tietää, millainen on virallinen maksuunpanopäätös.

Kun otetaan huomioon A:lle myönnetty lainhuuto ja lainhuutoasian yhteydessä esitetyt asiakirjat, lainhuutoviranomaisen tutkimisvelvollisuus, verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun periaate, varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuuden tulkinnanvaraisuus ja verottajan antamat ristiriitaiset neuvot, verottajan tekemä maksuunpanopäätökseen verrattava tosiasiallinen maksuunpano, A:n vilpitön mieli ja varainsiirtoverolain säännökset, niin veroviraston tulee palauttaa A:lle tämän suorittama 4414,17 euron suuruinen varainsiirtovero.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.