Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Keski-Suomen LO 15.5.1997 325

Pääomatulo - Osakeyhtiöstä saatu tulo - Osinko - Eri sarjoihin kuuluvat osakkeet - Pääomatulo-osuuden laskeminen

Taltio:325
Diaarinumero:217/1000/97
Antopäivä:15.5.1997
Luokitus:S:2.03.01.02 S:2.03.03.15.01

Lasketaanko osinkotulon pääomatulo-osuus vain sellaiseen osakesarjaan kuuluvien osakkeiden matemaattisen arvon perusteella, joilta osinkoa on maksettu vai luetaanko laskentaperusteeseen myös muut saman henkilön omistamat sellaisiin osakesarjoihin kuuluvat osakkeet, joilta osinkoa ei ole päätetty maksaa.

X Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan sillä oli kolmen lajisia osakkeita, jotka kuuluivat joko A-, B- tai C-sarjaan. Jokaiseen sarjaan kuuluville osakkeille voitiin maksaa osinkoa. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan osinkoa päätettiin kuitenkin maksaa vain C-sarjaan kuuluville osakkeille. S omisti kaikki yhtiön eri osakesarjoihin kuuluvat osakkeet.

Verotus toimitettiin siten, että pääomatulo-osuus laskettiin vain niiden S:n omistamien osakkeiden matemaattisen arvon perusteella, joille osinkoa oli jaettu (C-sarja). S:n tekemästä oikaisuvaatimuksesta verotuksen oikaisulautakunta muutti verotusta siten, että laskentaperusteeseen luettiin myös ne S:n omistamat osakkeet, joilta osinkoa ei ollut jaettu (A- ja B-sarjat).

Lääninoikeus hylkäsi veroasiamiehen tekemän valituksen. Perusteluissa lääninoikeus totesi, että tuloverolain 42 §:n 1 momentti (1535/92) on tältä osin tulkinnanvarainen. Hallituksen esityksen (HE 200/92) perustelujen lisäksi lääninoikeus otti huomioon seuraavat näkökohdat. Yhtiön varallisuutta on hankittu ja sen juoksevaa liiketoimintaa rahoitettu myös niistä osakkeista saaduilla varoilla, joiden osalta on päätetty, että osinkoa ei jaeta. Näiden osakkeidenkin hankintaan käytetyt varat ovat siten vaikuttaneet yhtiön osakkeen matemaattiseen arvoon. Osingonsaajan kannalta kysymys on yhtiöön sijoitetusta pääomasta, jonka tuotto saadaan sellaisten osakkeiden kautta, joiden osalta osinkoa päätetään jakaa. Näillä perusteilla lääninoikeus tulkitsi tuloverolain 42 §:n säännöstä siten, että pääomatulo-osuuden laskentaperusteeseen oli luettava myös ne S:n omistamat osakkeet, joilta osinkoa ei ollut maksettu.

Verovuosi 1994.

TuloveroL 42 § 1 mom (1535/92)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.