Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Keski-Suomen LO 3.4.1997 245

Asiakirjajulkisuus - Vapaakappale - Tekijänoikeus - Yksityinen asiakirja - Yhdistyksen jäsenluettelo - Henkilörekisteri - Vapaamuurarijärjestö

Taltio:245
Diaarinumero:95/5300/97
Antopäivä:3.4.1997
Luokitus:S:1.01.02.07.02.01.01 S:1.01.02.07.02.01.02

Yliopiston kirjastoon vapaakappelain nojalla luovutettujen vapaamuurarijärjestöjen jäsenluetteloiden julkisuus.

Jyväskylän yliopiston ylikirjastonhoitaja kieltäytyi antamasta NN:n nähtäväksi vapaamuurarijärjestöjen jäsenluetteloita, koska ne eivät ole julkisia. NN valitti päätöksestä lääninoikeuteen.

Lääninoikeus hylkäsi NN:n valituksen seuraavilla perusteilla: Lääninoikeus katsoi, että sikäli kuin Jyväskylän yliopiston kirjastossa vapaakappalelain perusteella vapaakappaleena säilytettävä painotuote sisältää pelkästään vapaamuurarijärjestöjen jäsenluettelot, se ei ole tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettu kirjallinen tai taiteellinen teos. Lääninoikeus lausui lisäksi, että siinäkin tapauksessa, että kysymyksessä olisi matrikkelitietoja käsittävä teos, jota voitaisiin pitää tekijänoikeuslaissa tarkoitettuna teoksena, sillä, joka on teoksen luonut, on tekijänoikeuslain 1 §:n ja 2 §:n mukaan tekijänoikeutensa perusteella yksinomainen oikeus määrätä siitä, saatetaanko teos yleisön saataviin.

Kysymyksessä olevien vapaamuurarijärjestöjen jäsenluetteloiden nimiölehdellä on teksti "ainoastaan V ja OM veljille". Painotuotteen tekijä on näin määrännyt, että luetteloita ei julkaista, vaan ne ovat yksityisiä asiakirjoja. Vapaakappalelain 10 §:n ja yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 §:n 2 momentin säännökset huomioon ottaen kirjasto ei saa ilmaista kysymyksessä olevia jäsenluetteloita vastoin niitä annettaessa määrättyjä ehtoja. Lääninoikeus päätyi siihen, että Jyväskylän yliopiston kirjasto ei ole voinut luovuttaa jäsenluetteloita muille henkilöille kuin painotuotteen nimiölehdellä olevassa ehdossa mainituille vapaamuurarijärjestöjen jäsenille.

Lääninoikeus katsoi, että tätä laintulkintaa tukivat myös yhdistyslain 11 §:n ja henkilörekisterilain 19 §:n säännökset, joiden tarkoituksena on suojella yhdistyksiin ja siten myös vapaamuurariyhdistyksiin kuuluvien henkilöiden yksityisyyttä sekä heidän etujaan ja oikeuksiaan.

VapaakappaleL 3 §
VapaakappaleL 9 §
VapaakappaleL 10 §
TekijänoikeusL 1 §
TekijänoikeusL 2 §
TekijänoikeusL 8 §
L yleisten asiakirjain julkisuudesta 8 §
L yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 § 2 mom
YhdistysL 11 §
HenkilörekisteriL 1 §
HenkilörekisteriL 2 § 8 kohta
HenkilörekisteriL 19 §

KHO:n päätös 27.11.1997 taltionumero 3014. Päätöstä ei muuteta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.