Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 04.04.2017 17/0128/2

Toimeentulotuen takaisinperintä - Avopuoliso - Lapsi - Elatusvelvollisuus

Taltio:17/0128/2
Diaarinumero:00848/16/6102
Antopäivä:04.04.2017

Diaarinumero: 00848/16/6102
Taltionumero: 17/0128/2
Antopäivä: 4.4.2017

Viranomainen haki vastaajalle ja hänen perheelleen myönnettyjen toimeentulotukien takaisinperintää. Perhe koostui vastaajasta, vastaajan puolisosta ja vastaajan neljästä alaikäisestä lapsesta, joista yksi oli puolisoiden yhteinen. Väestötietojärjestelmästä ilmeni, että vastaaja ei ole ollut avioliitossa puolisonsa kanssa.

Hallinto-oikeus hakijan vaatimuksen määrältään osittain hyläten hyväksyi hakemuksen. Hallinto-oikeus totesi, että vastaaja ei ole ollut velvollinen pitämään huolta puolisonsa elatuksesta, mutta vastaaja on ollut kuitenkin elatusvelvollinen lapsiensa osalta. Vastaajaa ei voitu velvoittaa maksa-maan toimeentulotukea takaisin siltä osin, kuin se on kohdistunut vastaajan avopuolison menoihin. Toimeentulotukilain 3 §:n 2 momentin mukaisen pääsäännön mukaisesti, josta asiassa annettu selvitys ei antanut aihetta poiketa, kunkin perheenjäsenen osuudeksi perheelle myönnetystä toimeen-tulotuesta katsottiin yksi kuudesosa. Vastaaja vastasi siten perheen yhteisiin menoihin myönnettyjen ja takaisinperittäviksi haettujen toimeentulo-tukien osalta omasta kuudesosastaan ja elatusvelvollisuuden perusteella neljän lapsensa kuudesosista. Vastaajan ja hänen puolisonsa eron jälkeisen ajan osalta myönnetyt toimeentulotuet tuli periä vastaajalta kokonaisuudessaan.

Laki lapsen elatuksesta 2 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Timo Tervonen, Sanna Tohka ja Karoliina Hyvärinen. Asian esittelijä Jari Kuusela

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.