Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 10.02.2017 17/0043/2

Vammaispalvelu - Asunnon muutostyö - Välttämättömät muutostyöt - Perusparannus - Asian uudelleen käsitteleminen - Hallinto-oikeuden päätöksen sitovuus - Hallintoviranomaisen toimivalta

Taltio:17/0043/2
Diaarinumero:01865/16/6108
Antopäivä:10.02.2017

Diaarinumero: 01865/16/6108
Taltionumero: 17/0043/2
Antopäivä: 10.2.2017

Valittaja oli hakenut asunnon muutostöinä vesijohdon vetämistä pihakaivolta talon sisätiloihin sekä wc- ja suihkutilojen rakentamista talon sisätiloihin. Viranhaltija oli hylännyt hakemuksen ja toimielin oikaisuvaatimuksen muun ohella sillä perusteella, että kyse on omakotitalon perusparannustöistä. Itä-Suomen hallinto-oikeus oli aiemmin antamallaan päätöksellä kumonnut päätökset ja palauttanut asian toimielimelle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen perustelujen mukaan yleisesti perusparantamisen luonteisia töitä ei ole nyt pidettävä sillä tavoin uudisrakentamisena, että sen toteuttaminen vammaispalvelulain mukaisena muutostyönä olisi kohtuutonta. Valittajan hakemusta ei ole ollut oikeutta hylätä pelkästään sillä perusteella, että kysymys olisi perusparantamisen luonteisista korjauksista.

Toimielin oli valituksenalaisella päätöksellään käsitellyt asian uudelleen ja päättänyt pitää voimassa toimielimen aiemman oikaisuvaatimuksen hylkäävän päätöksen. Päätöksen perustelujen mukaan haettujen muutostöiden toteuttamista omakotitalon verannalle ei voida pitää vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä vaan perusparannusluonteisena muutostyönä.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian toimivaltaiselle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi asunnon muutostöitä koskevan korvauksen myöntämiseksi.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään keskeisiltä osin seuraavasti: Itä-Suomen hallinto-oikeus on aiemmin antamassaan päätöksessään todennut, että valittajan hakemusta ei ole tullut hylätä sillä perusteella, että kysymys olisi perusparantamisen luonteisista korjauksista. Hallinto-oikeus toteaa, että mainitulla päätöksellä on ratkaistu viranomaista sitovasti se kysymys, että vesijohtojen vetäminen sisälle ja wc- ja peseytymistilojen rakentaminen on valittajalle vammaispalvelulain mukaisesti korvattava muutostyö. Mainittujen muutostöiden yleisen korvattavuuden arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä, että asunnon muutostyöt on nyt suunniteltu tehtäväksi keittiön sijaan verannalle. Viranomainen ei ole voinut kokonaan hylätä asunnon muutostöitä koskevaa hakemusta sillä perusteella, että muutostöiden tekeminen verannalle edellyttää aiempaa suunnitelmaa enemmän rakennustoimenpiteitä.

Valituksenalainen päätös on siten lainvastainen siltä osin, kuin valittajan hakemus on viranomaista sitovan hallinto-oikeuden ratkaisun vastaisesti edelleen hylätty sillä perusteella, että haettuja muutostöitä ei voida pitää vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä vaan perusparannusluonteisena muutostyönä.

Sovelletut oikeusohjeet:
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 §, 9 § 2 mom.
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 12 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Jenni Ahtiainen ja Karoliina Hyvärinen. Asian esittelijäjäsen Karoliina Hyvärinen.

KHO:n päätös 19.6.2018, taltionumero 3030: Päätöksen lopputulosta ei muuteta

Itä-Suomen HAO 10.2.2017

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.