Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 17.11.2016 16/0512/2

Asiakasmaksu - Pitkäaikainen laitoshoito - Metsätulo - Kuolinpesä - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus - Päätöksen perusteleminen - Menettelyvirhe

Taltio:16/0512/2
Diaarinumero:00931/16/6114
Antopäivä:17.11.2016

Diaarinumero: 00931/16/6114
Taltionumero: 16/0512/2
Antopäivä: 17.11.2016

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksulaskelmissa oli otettu huomioon asiakkaan kuukausittaisena tulona muun ohessa hänen edesmenneen puolisonsa jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan kahden kiinteistön sisältämän metsäalueen laskennallisen vuotuinen tuotto. Asiakkaan osuudeksi metsätulosta oli laskettu 50 %.

Asiassa oli kyse siitä, oliko viranomainen selvittänyt asiaa riittävästi ja esittänyt oikeudellista perustetta sille, miksi kuolinpesän omistaman metsän laskennallista tuottoa oli huomioitu kuolinpesän osakkaana olevan lesken henkilökohtaisena tulona pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua laskettaessa.

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän hallituksen päätöksen ja palautti asian kuntayhtymän hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään keskeisiltä osin seuraavasti:

Kuolinpesän osakkaat eivät ennen perinnönjaon toimittamista omista kuolinpesän omaisuutta eivätkä he ole pelkästään kuolinpesän osakkaan aseman perusteella oikeutettuja saamaan kyseisestä omaisuudesta syntyvää tuottoa ennen perinnönjakoa. Kuolinpesän osakkaan henkilökohtaisena tulona ei näin ollen voida lähtökohtaisesti huomioida kuolinpesän omistaman omaisuuden tuottoa ilman erillistä oikeudellista perustetta.

Perintökaaren 3 luvun 1 a §:n 1 ja 3 momentin ja 12 luvun 3 § 1 momentin säännökset huomioiden on mahdollista, että leski on oikeutettu kuolinpesälle kuuluvan omaisuuden tuottoon tietyissä olosuhteissa, minkä johdosta kuolinpesään kuuluvan metsän laskennallisen tuoton huomioon ottaminen lesken henkilökohtaisena tuloeränä asiakasmaksulaskelmissa voi olla mahdollista. Toisaalta voi olla mahdollista, että kuolinpesän tuoton jakaantumisesta on sovittu perintökaaren 24 luvussa säädetyllä tavalla siten, että leskellä ei ole siihen oikeutta. Tällaisessa tilanteessa lesken hyväksi ei voida myöskään lukea metsän laskennallista tuottoa. Kuolinpesän oikeudellisen tilan ja asiakasmaksun määräämisen edellytysten selvittäminen kuuluu viranomaisen velvollisuuksiin.

Koska viranomainen ei ollut selvittänyt asiaa riittävästi eikä perustellut päätöstään hallintolain edellyttämällä tavalla, asiassa oli tapahtunut menettelyvirheet joiden vuoksi päätöksen lainmukaisuuden arvioiminen ei ollut mahdollista.

Sovelletut oikeusohjeet
Selosteessa mainitut sekä
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c § 1 mom., 10 a § 2 mom. ja 10 b § 1 mom., 2 mom. ja 3 mom.
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 7 § 3 mom.
Perintökaari 18 luku 2 §
Hallintolaki 31 § 1 mom. ja 45 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Timo Tervonen ja Karoliina Hyvärinen. Asian esittelijä Arttu Malava.

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.