Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 02.09.2016 16/0400/2

Yksityinen sosiaalipalvelu - Ilmoitus - Kotipalvelun tukipalvelu - Valituskelpoisuus

Taltio:16/0400/2
Diaarinumero:02575/15/6199
Antopäivä:02.09.2016

Diaarinumero: 02575/15/6199
Taltionumero: 16/0400/2
Antopäivä: 2.9.2016

Palveluntuottaja oli tehnyt kaupungille ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta. Kaupungin valvontatarkastaja oli päättänyt olla hyväksymättä palveluntuottajan ilmoittamaa palvelua kotipalvelun tukipalveluksi tai muuksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi, joka pitäisi merkitä kunnan ylläpitämään rekisteriin.

Hallinto-oikeus jätti palveluntuottajan valituksen valvontatarkastajan päätöksestä tutkimatta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti:

Hallinto-oikeus toteaa, että nyt kyseessä olevassa asiassa ei ole väitettykään, että valittajan ilmoittamassa palvelussa olisi kysymys sellaisesta yksityisestä sosiaalipalvelusta, joka tulisi merkitä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 luvussa tarkoitettuun valtakunnalliseen yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Valittaja on tehnyt edellä mainitun 11 §:n mukaisen ilmoituksen toiminnasta kunnan toimielimelle. Hallinto-oikeus toteaa, että yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ei säädetä kunnan ylläpitämästä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevasta rekisteristä. Mainitussa laissa ei muutoinkaan säädetä siitä, että kunnan tulisi lain 11 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta tehdä hallintopäätös tai ratkaista kysymys siitä, onko kyse lain tarkoittamasta yksityisestä sosiaalipalvelusta. Kyseessä on ilmoituksenvarainen asia, jossa ilmoituksen tekeminen jo sellaisenaan täyttää palveluntuottajalle asetetun vaatimuksen. Viranomainen ei ole mainitussa ilmoituksenvaraisessa asiassa voinut tehdä ilmoituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskevaa ratkaisua.

Valvontatarkastajan päätös on siten luonteeltaan kaupungin kannanotto siihen, että kaupungin käsityksen mukaan palvelussa ei ole kyse yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain tarkoittamasta yksityisestä sosiaalipalvelusta. Tällaisella kannanotolla ei ole palveluntuottajalle välittömiä oikeudellisia seuraamuksia. Kyseessä olevan palvelun arvonlisäverokohtelua koskevan asian ratkaisee veroviranomainen.

Valvontatarkastajan valittajan ilmoituksen johdosta antama päätös ei siten sisällä sellaista hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua hallintoasiassa annettua asiaratkaisua, josta saa valittaa. Tämän vuoksi hallinto-oikeus poistaa päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen tutkimatta.

Sovelletut oikeusohjeet:
Perusteluissa mainitut ja
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 3 § 1 mom. 1 kohta, 27 § 2 mom. ja 36 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Veijo Tarukannel, Timo Tervonen ja Karoliina Hyvärinen. Asian esittelijäjäsen Karoliina Hyvärinen.

Lainvoimainen


Vertaa KHO:2019:101

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.