Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 11.12.2015 15/1606/1

Maatilatalouden verotus - Maatila - Metsätalous - Vuokratulo - Maatalouden tulolähde

Taltio:15/1606/1
Diaarinumero:00047/14/KU/8104
Antopäivä:11.12.2015

Diaarinumero: 00047/14/KU/8104
Taltionumero: 15/1606/1
Antopäivä: 11.12.2015

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n perustamalleen golftoimintaa harjoittavalle osakeyhtiölle kuuden tilan alueelta vuokraamasta noin 45 hehtaarin suuruisesta määräalasta saama vuokratulo maatalouden tulolähteeseen kuuluvaa tuloa, jolloin se jaetaan pääoma- ja ansiotulo-osuuteen vai tuloverolain mukaan kokonaisuudessaan pääomatulona verotettavaa tuloa.

Vuokratulo oli verotettu A:n maatalouden tulona. A:n maatalouden varallisuus koostui maatalousmaasta, maatalouden rakennuspaikoista ja osakeyhtiölle vuokratusta alueesta.

A vaati valituksessaan aikoinaan peltoina olleista maa-alueista saadun vuokratulon verottamista tuloverolain mukaisena pääomatulona, koska varsinainen maataloustoiminta oli lopetettu 1980-luvulla. A vetosi myös siihen, että perintöverotuksessa tilaa ei oltu käsitelty maatilana. A:n mukaan kyseessä ei ollut maatalousmaa, koska kiinteistöverotuksessa golfkentäksi vuokratulta alueelta oli peritty kiinteistöveroa.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että asian ratkaisuun vaikuttaa se, muodostavatko A:n omistamat tilat maatilatalouden tuloverolain 2 §:ssä tarkoitetun itsenäisen taloudellisen yksikön, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta.

Hallinto-oikeus totesi, että A:n on kyseisen verovuoden verotuksessa vahvistetut metsätalouden pääomatulot, 22 352,89 euroa, huomioon ottaen katsottava harjoittaneen maanvuokrasopimuksen ulkopuolelle jääneellä noin 26 hehtaarin suuruisella alueella metsätaloutta ansiotarkoituksessa.

Koska puheena olevien tilojen alueella on harjoitettu metsätaloutta, hallinto-oikeus katsoi, että kyse on maatilatalouden tuloverolain 2 §:ssä tarkoitetusta itsenäisestä taloudellisesta yksiköstä eli maatilasta, jolla harjoitetaan metsätaloutta.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO:1996-B-514 katsonut, että tilan osasta saatua vuokratuloa on pidettävä maatalouden tulolähteessä verotettavana tulona siinäkin tapauksessa, että tilaan on kuulunut yksinomaan metsämaata.

Hallinto-oikeus totesi, että maatilatalouden tuloverolain 5 §:n 1 momentin 9 kohdassa ei edellytetä, että tilalla harjoitettaisiin varsinaista maataloustoimintaa. Hallinto-oikeus totesi myös, että omaisuuden perintöverokohtelu tai omaisuuden kuuluminen kiinteistöverotuksen piiriin ei sinällään osoita omaisuuden kuulumista tiettyyn tulolähteeseen. Näin ollen A:n osakeyhtiöltä saamaa vuokratuloa on pidettävä maatalouden tulolähteen tulona, vaikka A ei ole harjoittanut varsinaista maataloutta. Koska vuokratulo on saatu metsätaloutta harjoittavan maatilan osasta, on vuokratulo A:n maatalouden veronalaista tuloa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Tuula Viiliäinen ja Jari Mäki-Runsas, joka on myös esitellyt asian.

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.