Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 14.11.2014 14/5324/2

Lastensuojeluasia - Lapsen kiireellinen sijoitus - Määräaika - Määräaikalain soveltaminen - Laillisuusperiaate

Taltio:14/5324/2
Diaarinumero:11748/14/6131
Antopäivä:14.11.2014

Diaarinumero: 11748/14/6131
Taltionumero: 14/5324/2
Antopäivä: 14.11.2014

Hallinto-oikeus antoi lapsen huostaanottoa koskevassa asiassa väliaikaisen määräyksen, koska kiireellinen sijoitus oli rauennut ennen hakemuksen vireille tulemista.

Kiireellinen sijoitus puuttuu perusoikeuksiin eli henkilökohtaiseen vapauteen ja perhe-elämän suojaan. Perusoikeuksiin voidaan puuttua ainoastaan nimenomaisen lainsäännöksen perusteella. Säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (määräaikalaki) soveltaminen ei voinut tämän vuoksi johtaa siihen, että lapsen kiireellinen sijoitus saattoi jatkua pidempään kuin lastensuojelulaissa säädetään. Määräaikalain 2 § (päätöksentekopäivää ei lueta määräaikaan) ja 5 § (niin sanottu pyhäpäiväpidennys) eivät näin ollen tule sovellettavaksi.

Suomen perustuslaki 7 § 3 mom ja 10 § 1 mom
Lastensuojelulaki 38 § 1-3 mom
Määräaikalaki 1 §

Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Virve De Godzinsky. Asian esittelijä Jukka Korolainen.

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.