Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 18.02.2022 H976/2022

Lahjaverotus - Sukupolvenvaihdoshuojennuksen menettäminen - Pääosan ja pääasiallisen osan luovuttaminen yritysvarallisuudesta - Välillisesti omistetun tytäryhtiön osakkeiden luovuttaminen

Taltio:H976/2022
Diaarinumero:24618/03.04.04.04.41/2021
Antopäivä:18.02.2022

Diaarinumero: 24618/03.04.04.04.41/2021
Taltionumero: H976/2022
Antopäivä: 18.2.2022

Lahjansaaja X:lle oli myönnetty sukupolvenvaihdoshuojennus ja maksuajan pidennys lahjana saaduista A Oy:n osakkeista. A Oy toimi konsernin emoyhtiönä.

Asiassa oli ennakkoratkaisusta tehdyn valituksen johdosta ratkaistavana, katsotaanko lahjansaajan luovuttavan PerVL 55 §:n 6 momentissa tarkoitetun pääosan ja PerVL 56 §:n 4 momentissa tarkoitetun pääasiallisen osan lahjana saamistaan varoista, mikäli emoyhtiö A Oy luopuu tytäryhtiönsä C Oy:n osakkeista.

Hallinto-oikeus totesi, että sukupolvenvaihdoshuojennuksen säätämisen taustalla on ollut pyrkimys turvata yritystoiminnan jatkuvuus ja huojennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että lahjansaaja jatkaa lahjaksi saamiinsa osakkeisiin liittyvää yritystoimintaa. Huojennusedun menettämistä koskevan PerVL 55 §:n 6 momentin ja maksuaikaedun menettämistä koskevan PerVL 56 §:n 4 momentin soveltamisen edellytyksenä ei ole, että luovutuksen kohteena olisi nimenomaan lahjaksi saatujen yrityksen osakkeiden omistusoikeus. Säännösten tarkoituksena on estää sukupolvenvaihdosta koskevien huojennussäännösten kiertäminen. Verovelvollinen voi siten menettää edut sellaisessakin tilanteessa, jossa luovutuksen kohteena on yritysvarallisuus, jonka välilliseen omistamiseen osakkeet oikeuttavat. Siten hallinto-oikeus katsoi, että huojennus- ja maksuaikaedun menettäminen voi tulla kyseeseen, mikäli luovutuksen kohteena on yli puolet yritysvarallisuudesta, jonka saantoon on myönnetty verohelpotus.

Konserniyhtiöiden yhteenlasketun 31.10.2020 tilinpäätöksen mukaan konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta sekä konsernitilinpäätöksen mukaisesta vieraasta pääomasta, palkoista ja työntekijöistä selvästi yli puolet oli kohdistunut luovutettavaan C Oy:n muodostamaan alakonserniin. Edellä lausutun perusteella hallinto-oikeus katsoi, että luovutuksen kohteena on yli puolet yritysvarallisuudesta PerVL 55 §:n 6 momentissa ja 56 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos yhtiö myy C Oy:n osakkeet konsernin ulkopuoliselle taholle. Asiaa ei tullut arvioida toisin sillä perusteella, että C Oy:n muodostaman alakonsernin oma pääoma oli vain noin 25 prosenttia koko konsernin varoista. Näin ollen, jos A Oy tulisi luovuttamaan C Oy:n osakkeet ennen kuin viisi vuotta on kulunut lahjaverotuksen toimittamispäivästä, tulisi perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitettu ja X:lle myönnetty huojennus maksuunpanna hänelle 20 prosentilla korotettuna.

Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että mikäli A Oy luopuu tytäryhtiö C Oy:n osakeomistuksesta ennen kuin on kulunut viisi vuotta X:n lahjaverotuksen toimittamispäivästä, kyseessä on perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 6 momentissa tarkoitettu luovutus.

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 6 mom ja 56 §:n 4 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Minna Martikainen, Tero Särkikangas ja Elina Fasoúlas, joka on myös esitellyt asian.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.