Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 27.08.2021 H4029/2021

Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Rakennetun ympäristön vaaliminen - Rakennussuojelu

Taltio:H4029/2021
Diaarinumero:21002/03.04.04.04.16/2020, 21086/03.04.04.04.16/2020
Antopäivä:27.08.2021

Diaarinumero: 21002/03.04.04.04.16/2020, 21086/03.04.04.04.16/2020
Taltionumero: H4029/2021
Antopäivä: 27.8.2021

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena oli kaavamuutosalueella sijaitsevan vuonna 1972 valmistuneen, noin 1 010 m2:n suuruisen ostoskeskuksen purkaminen ja uuden asuinkorttelin rakentaminen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kysymyksessä olevalla ostoskeskuksella oli rakennettuun ympäristöön liittyviä poikkeuksellisia kulttuurihistoriallisia arvoja. Ostoskeskus oli historiallisesti tyypillinen alueelleen ja siihen katsottiin liittyvän myös kansainvälisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä arvoja. Ostoskeskuksen alkuperäistä julkisivujäsentelyä, väritystä ja materiaaleja oli muutettu, mutta rakennuksen massoittelu ja suuret linjat olivat kuitenkin säilyneet ennallaan ja kokonaisuus oli selvitysten mukaan erityisen hyvin säilynyt. Kaupungin alueella ei ollut muita samankaltaisia rakennuksia.

Asiassa esitetyistä selvityksistä ilmeni, että ostoskeskus oli osittain huonossa kunnossa, mutta ainakin osaksi säilyttävä korjaaminen oli mahdollista.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen kaavan hyväksymisestä. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin edellyttävän, ettei rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja hävitetä asemakaavalla. Rakennettuun ympäristöön liittyvien erityisten arvojen hävittämiskielto on lähtökohtaisesti ehdoton eikä siihen sisälly tarkoituksenmukaisuutta koskevaa harkintavaltaa. Kun otettiin huomioon asiassa saatu selvitys ostoskeskukseen liittyvistä poikkeuksellisista arvoista sekä selvitys siitä, että ostoskeskus oli ainakin osittain säilytettävissä, asemakaavaa laadittaessa ei ollut otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n rakennetun ympäristön säilyttämistä koskevaa sisältövaatimusta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 § 2 mom

Maankäyttö- ja rakennuslaki 57 § 2 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaana Moilanen, Liisa Selvenius-Hurme (t) ja Annamari Laakkonen. Asian on esitellyt Annamari Laakkonen.

Ei lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.