Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 22.04.2020 20/0603/3

Ulkomaalaisasia - Työntekijän oleskelulupa - Toimeksiantajan valitusoikeus - Työnantajan käsite

Taltio:20/0603/3
Diaarinumero:00520/19/3102
Antopäivä:22.04.2020

Diaarinumero: 00520/19/3102
Taltionumero: 20/0603/3
Antopäivä: 22.4.2020

Asiassa oli kysymys toimeksiantajan valitusoikeudesta työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa. A oli hakenut työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen virolaisen työnantajan Y OÜ:n palveluksessa Suomessa toimivan toimeksiantajan X Oy:n työkohteissa. Työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös oli ollut kielteinen, eikä Maahanmuuttovirasto ollut myöntänyt A:lle oleskelulupaa. X Oy oli valittanut asiassa hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus totesi, ettei työnantajan käsitettä ollut määritelty ulkomaalaislaissa tai sen esitöissä, joten se oli lähtökohtaisesti ymmärrettävä samoin kuin työoikeudellisesti. Y OÜ:n ja X Oy:n välisessä aliurakkasopimuksessa oli sovittu ainoastaan työn tuloksesta, ja työn johdon ja valvonnan oli katsottava olevan aliurakoitsijalla eli Y OÜ:llä. Hallinto-oikeus katsoi, että työsuhteen tunnusmerkit viittasivat tässä tapauksessa Y OÜ:öön, jota oli siten pidettävä ulkomaalaislain 194 §:ssä tarkoitettuna työnantajana. Näin ollen toimeksiantaja X Oy:llä ei ollut asiassa valitusoikeutta ulkomaalaislain 194 §:n erityissäännöksen nojalla. Lisäksi hallinto-oikeus totesi, ettei päätöstä ollut kohdistettu X Oy:öön, ja katsoi, ettei se välittömästi vaikuttanut X Oy:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. X Oy:llä ei näin ollen ollut valitusoikeutta myöskään hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n 1 momentin nojalla. Valitus jätettiin tutkimatta.

Ulkomaalaislaki 190 § 1 mom (516/2008), 194 §

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 6 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Vesa Heikkilä, Paula Makkonen ja Emmi Aakula.

Asian esittelijä Satu Oinonen.

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.