Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 11.09.2020 H357/2020

Toimeentulotuki - Huomioon otettavat varat - Säästynyt toimeentulotuki

Taltio:H357/2020
Diaarinumero:20348/03.04.04.04.27/2020
Antopäivä:11.09.2020

Diaarinumero: 20348/03.04.04.04.27/2020
Taltionumero: H357/2020
Antopäivä: 11.9.2020

A oli hakenut perustoimeentulotukea loka- ja marraskuulle 2019. A:n hakemukset oli hylätty, koska perustoimeentulotuen laskelmat olivat olleet ylijäämäisiä sen jälkeen, kun lokakuun laskelmassa oli otettu huomioon A:n käytettävissä olevina varoina hänen pankkitilinsä saldo 30.9.2019 eli 1 497,79 euroa ja marraskuun laskelmassa pankkitilin saldo 31.10.2019 eli 1 084,79 euroa. Kansaneläkelaitoksen oikaisuvaatimuskeskus oli huomioinut A:n käytettävissä olevina varoina pankkitilin 30.9.2019 saldosta lokakuulle 1 131,77 euroa ja pankkitilin 30.10.2019 saldosta marraskuulle 721,77 euroa vähennettyään tilin saldosta vanhemman luona asuvan aikuisen perusosan määrän 363,02 euroa.

A:n tilillä olleiden säästöjen oli selvitetty olevan A:n aikaisemmin saamista toimeentulotuen perusosista säästyneitä varoja. A:lle ei siten ollut oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen mukaan muodostunut oikeutta perustoimeentulotukeen loka- ja marraskuulle 2019, koska tulot olivat edelleen ylittäneet perustoimeentulotuessa huomioitavat menot.

Hallinto-oikeus toteaa, että tilanteessa, jossa toimeentulotuen hakijan olosuhteet ovat mahdollistaneet merkittävän rahamäärän karttumisen pankkitilille, hakijan ei voida katsoa tosiasiallisesti olevan viimesijaisen toimeentulotuen tarpeessa. Asiassa saadun selvityksen mukaan A oli asunut vanhempiensa luona ja hänen pääasiallinen tulonlähteensä oli vuodesta 2016 lukien ollut perustoimeentulotuki. A oli näissä oloissa kyennyt säästämään hänelle maksetusta toimeentulotuesta, eikä toimeentulotuki ollut kokonaisuudessaan mennyt hänen välttämättömän toimeentulonsa turvaamiseen. Asiassa ei ollut esitetty, että toimeentulotuesta säästetyt varat olisivat olleet tarpeen A:n jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Hallinto-oikeus katsoi, että toimeentulotuen tarkoitukseen ja viimesijaisuuteen nähden A:n oli voitu edellyttää käyttävän tilillään syys- ja lokakuun 2019 lopussa olleita varoja oman elatuksensa turvaamiseen loka- ja marraskuussa 2019. Tilillä olleiden varojen vähäistä suurempaan määrään nähden A:n pankkitilillä olleet varat oli voitu ottaa huomioon perusosan määrän ylittävältä osalta toimeentulotuen tarpeesta päätettäessä.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom

Laki toimeentulotuesta 6 §

Laki toimeentulotuesta 12 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Viima, Esa Hakkola ja Sari Komonen (t). Asian on esitellyt Henna Nevalainen.

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.