Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 17.12.2019 19/1307/1

Valmisteverotus - Alkoholijuomavero - Veron alennus - Pienpanimo - Pienpanimoalennus - Omistuksellinen yhteys - Oikeudellinen ja taloudellinen riippumattomuus

Taltio:19/1307/1
Diaarinumero:04235/19/8403
Antopäivä:17.12.2019

Diaarinumero: 04235/19/8403
Taltionumero: 19/1307/1
Antopäivä: 17.12.2019

B Oy harjoitti Suomessa pienpanimotoimintaa aputoiminimellä X. B Oy oli A Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatussa järjestelyssä A Oy:n tarkoituksena oli hankkia 25 %:n omistusosuus Virossa toimivasta pienpanimo C OÜ:stä.

Hallinto-oikeus katsoi, että hakemuksessa kuvatun järjestelyn toteutuessa B Oy:n ja C OÜ:n välillä tuli olemaan erityisesti yhtiöiden yhtiöosuuksien ja äänioikeuksien hallinnan tasolla sellaisia rakenteellisia sidoksia, jotka olivat omiaan vaikuttamaan yhtiöiden mahdollisuuksiin tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä toisistaan itsenäisesti. Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatussa tilanteessa A Oy:llä oli kyky vaikuttaa molempien panimoiden liiketoimintaa koskeviin päätöksiin siten, ettei panimoja voitu pitää toisistaan oikeudellisesti tai taloudellisesti riippumattomina. Asiassa ei ollut merkitystä, miten A Oy tosiasiassa käyttäisi osakkeenomistajan oikeuksiaan C OÜ:ssä tehtävän päätöksenteon osalta.

Näin ollen ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetussa tilanteessa B Oy:tä ei ollut pidettävä toisesta panimosta riippumattomana alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Pienpanimoalennuksen edellytykset eivät siten täyttyneet.

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 9 §

Neuvoston direktiivi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta n:o 92/83/ETY 4 artikla 1 ja 2 kohta

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-83/08, Glückauf Brauerei

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Klaus Järvinen, Pirjo Järvenpää (t) ja Mikko Äijälä.

Asian esittelijäjäsen Mikko Äijälä.

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.