Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 27.06.2019 19/0673/1

Viisumi - Viisumihakemuksen epääminen - Uhka yleiselle järjestykselle - sisäiselle turvallisuudelle - kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille - Verovelka

Taltio:19/0673/1
Diaarinumero:00162/19/3108
Antopäivä:27.06.2019

Diaarinumero: 00162/19/3108
Taltionumero: 19/0673/1
Antopäivä: 27.6.2019

Venäjän kansalainen oli hakenut 90 päivän viisumia Suomeen. Edustusto oli hylännyt valittajan viisumihakemuksen. Valittajan viisumihakemuksen hylkääminen oli perustunut vakiolomakkeen (viisumin epäämisestä, mitätöimisestä tai peruuttamisesta ilmoittamista ja perustelemista varten) kohdan 6 mukaisesti siten, että yksi tai useampi jäsenvaltio katsoo, että hakija muodostaa uhkan yhden tai useamman jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansanterveydelle asetuksen (EY) N:o 562/2006 (Schengenin raja-säännöstö) 2 artiklan 19 kohdassa määritetyllä tavalla tai kansainvälisille suhteille.

Edustustosta saadun tiedon mukaan valittajan viisumihakemuksen hylkääminen oli perustunut 6 683,96 euron suuruiseen ulosottovelkaan, joka oli koostunut kiinteistöverosta, vakuutusmaksuista ja muista Verohallinnon määräämistä veroista.

Viisumisäännöstön 32 artiklan 1 a kohdan vi-alakohdan mukaan viisumi evätään, jos hakija saattaa muodostaa uhan jonkin jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle Schengen rajasäännöstön (562/2006) 2 artiklan 19 kohdan (täydennetyn 2016/399 mukaisen 2 artiklan 21 kohdan) mukaisesti tai kansainvälisille suhteille, erityisesti, jos hänet on jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa samoin perustein määrätty maahantulokieltoon.

Hallinto-oikeus katsoi, että kyseinen ulosottovelka ei ole viisumisäännöstön 32 artiklan 1 a kohdan vi-alakohdassa tarkoitettu peruste evätä viisumi. Näin ollen edustusto ei ollut voinut tällä perusteella evätä valittajan viisumihakemusta ja hylätä valittajan oikaisuvaatimusta. Hallinto-oikeus kumosi valittajan oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen sekä viisumin epäämisiä koskevan päätöksen ja palautti asian edustustoon käsiteltäväksi.

Ulkomaalaislaki 17 §

Viisumisäännöstö 21 artikla 1 kohta, viisumisäännöstö 32 artikla 1 a kohdan vi-alakohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Tero Leskinen ja Annika Aarnio (t).

Asian esittelijä Jenni Eerola.

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.